Úkol č.10:

Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

„Abstrakce“

Milí žáci, v tomto úkolu vyjdeme z Výzvy č .29, která má název Abstrakce .

Slovo :“abstrakce, abstraktní „ pochází z latiny a znamená, zjednodušeně řečeno:

„vzdálené od skutečnosti“. Nejde o přesné zobrazení skutečnosti, toho, co vidíme, ale zachytit dojem, který z ní máme, “vytáhnout“, zvýraznit z ní něco,co je pro nás zajímavé, popř. sdělit, jak to vidíme „po svém“:

Abstrakce se dělila na geometrickou, umělci vycházeli z  geometrických tvarů (čtverec,kruhy…). Na přiložených fotografiích např. František Kupka, Piet Mondrian.

 

Naproti tomu obrazy malířů, kteří malovali v barevných plochách, skvrnách, používali linie, oblé tvary, byly označovány někdy za abstrakci „lyrickou“.

Na fotografiích např. Joan Miró, Vasilij Kandinskij.

Tento směr v umění vznikl na počátku 20.století v Paříži.

 

Na informační tabuli č.10 máte příklady abstraktních obrazů již zmiňovaných umělců:

1.“Krajina“ od Vasilije Kandinského, technikou malby

2.“Krásný pták“od Joana Miró, technika kvaš ( kombinace temperové barvy a vodových barev)

3.“Detail křídla motýla“: příklad jak může vzniknout abstraktní obraz při zvětšení běžného a známého předmětu, technika: podmalba temperou nebo anilínovými barvami, na suchou podmalbu stínování suchými pastely

 

Doporučené techniky :

1/tzv.mokré techniky : malba temperami,vodovými nebo anilínovými barvami,akvarelové pastelky a Progressa – doporučuji spíše pro velké plochy, pro podmalbu či pozadí.

2/tzv.suché techniky – kresebné :  mastné pastely (,voskovky,Giconda),Progressa bez rozmývání,běžné pastelky,tuš pro zvýraznění linií

Práce na toto téma budeme moci zároveň využít v   soutěžích „Čtvero ročních období“

nebo „Pod povrchem“.

 

Doporučený formát : pokud máte možnost A3 – velká čtvrtka , formát A4-malá čtvrtka

 

Hotová díla zasílejte prostřednictvím telefonu či školního mailu.

Na webu  se díky mnohým z Vás rozrůstá  galerie.

 

Případné dotazy a konzultace : tel.: 724304692 či na mailu : zvalent@seznam.cz

 

Zdravím Vás a těším se na Vaše díla !

A na Ty ,kteří se rozhodli od 26.5.2020 vrátit do školy, se těším na výuce! Z.Valentová  

Úkol č.10:

Výtvarná tvorba

(paní učitelka Lenka Zerzánová)

Co kdyby?

otevřete / stáhněte si:

 

Úkol č.10:

Výtvarná tvorba

(paní učitelka Eliška Vrbová)

Ahoj děti,

zůstaneme dnes trochu „pod zemí“. Podíváme se na zajímavý úkaz, se kterým se ale dá potkat všude možně. Třeba když pozorujete větve stromů (1)

některé druhy zeleniny (2),

kapradí (3)

nebo sněhovou vločku (4).

Takový jakoby donekonečna se rozvíjející a pořád v menším a menším se opakující tvar se jmenuje fraktál. Fraktálně jsou utvářeny i kořeny stromů, které běžně nevidíme, tak si je vytvoříme na obrázku. Možná jste už někdy slyšeli, že strom svými kořeny pod zemí zabírá podobně místa jako korunou s větvemi nad zemí a také že větve i kořeny se roztahují od tlustčích blíže k zemi po stále tenčí a tenčí čáry. Zkuste si takový pravidelný propletenec nakreslit. Pro inspiraci posílám několik obrázků (5-7)

   

můžete si ale vytvořit vlastní kořeny. K téhle kresbě doporučuji černou tuš trošičku zředěnou vodou (pokud jí doma máte). Dá se nahradit tmavou vodovkou. Ještě pěkněji kresba vypadá na barevném papíře. (Koupeném jednobarevném, třeba hnědém nebo žlutém, nebo vlastnoručně pomalovaném) Začněte středně tlustým štětcem, na který budete směrem odshora dolů tlačit míň a míň, až skoro jen poletí nad papírem. Na nejtenčí kořínky se dá použít tenký štětec, špejle nebo párátko.

Přeji hezké tvoření,

vaše eli