Hudební obor

Náhradní výuka hudebního oboru probíhá formou konzultací prostřednictvím elektronické komunikace (telefon, e-mail, skype, whatsapp apod.) na základě dohody s jednotlivými vyučujícími.