Poslední hodina  „výtvarky“ 24.6.2020.

Dokončili jsme výtvarnou soutěž „Seslání Ducha svatého“ pro Institut pro křesťanskou kulturu, rozdali ceny za „Výzvy“ v „koronavirových úkolech“, rozdali vysvědčení a popřáli si krásné prázdniny .