Úkol č.2:

Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

 Úkol č. 2: „Po karanténě“ výuka ve dnech 2.a3.6.2020

 

Milí žáci, kteří  zůstáváte na distanční výuce,

zdravíme Vás opět  s Vašimi spolužáky z hodin ve škole, které jsou pro nás stále oboustranně velmi příjemným tvůrčím setkáním. A protože zůstávají ještě volná místa ve skupinách, připojili se k nám tento týden další děti.

 

Tuto lekci jsme se rozhodli věnovat další, již tradiční celostátní soutěži pořádané Institutem pro křesťanskou výchovu se sídlem v Nových Syrovicích na Moravě.

Téma letošního ročníku zní : „Seslání Ducha svatého“.

V přílohách zasílám převyprávění z Bible, kterým jsme se inspirovali, několik obrázků, které znázorňují tuto událost :

„50 dní po velikonočních svátcích, kdy Kristus vstal z mrtvých, byl tzv. období“ Letnic“ (oslava úrody,sklizně,pastevectví) seslán Duch svatý v podobě bílé holubice. Nad hlavami dvanácti apoštolů se přitom ještě objevily „ohnivé jazyky“, které jsou jako plamínky vidět na všech dobových obrázcích.

   

   

 K předlohám zasíláme s dětmi i několik již rozpracovaných děl, zatím jde o skici tužkou.

 Dokončené  soutěžní práce budeme prezentovat s úkolem č.3 příští týden.

Termín uzávěrky soutěže je 30.června 2020.

 

Doporučené techniky :

1/tzv.mokré techniky : malba temperami, vodovými nebo anilínovými barvami, akvarelové pastelky a Progressa – doporučuji spíše pro velké plochy, pro podmalbu či pozadí, černobílá kresba tuší či tenkým fixem.

2/tzv.suché techniky – kresebné :  mastné pastely (voskovky,Gioconda),Progressa bez rozmývání, běžné pastelky, tuš pro zvýraznění linií

 

 

Doporučený formát : pokud máte možnost A3 – velká čtvrtka , formát A4-malá čtvrtka

 

Hotová díla zasílejte prostřednictvím telefonu či školního mailu

 

Případné dotazy a konzultace : tel.: 724304692 či na mailu : zvalent@seznam.cz

 

Zdravím Vás a těším se na Vaše díla!