Zadání úkolů pro žáky:

Úkol pro náhradní výuku 23.a 24.11.2021 – paní učitelka Zdeňka Valentová