Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

Úkol č.4  „Land-art  , Stone  balancing“

Milí žáci,

původně jsem Vám na úkol na nadcházející podzimní prázdniny zadávat nechtěla ,ale protože

nastává krásné podzimní“ barevné období“, byla by škoda tento čas nevyužít.

Nebude to úkol složitý, spíš výtvarné hry a tvoření v přírodě. A můžete tyto postupy využít i v jiném ročním období, jak sami uvidíte na přiložených fotografiích . Do tvorby můžete přizvat i sourozence, kamarády, rodiče…

Stručné informace:

LAND-ART : je volně přeloženo „umění tvořené a vystavované přímo v přírodě“. Vzniklo v USA v 60.letech 20.století.V praktickém užití znamená,že můžete využít materiálu, který Vám příroda poskytuje a vytvořit umělecký obraz, přímo na zemi,v krajině,na břehu řeky, apod.

STONE  BALANCING  nebo  ROCK  BALANCING : by se dalo považovat za součást Lad-artu, někdy je nazýván Země-art a je současné době velmi populární. V Čechách jsou pro příznivce parky a přehlídky, např. v Mladých Bukách v Podkrkonoší nebo na Šumavě.

Základem tohoto umění je postavit kameny do pozic ( např. na špičku) tak, jakoby na ně nepůsobila zemská přitažlivost. Tvůrci využívají prasklin, skulin, prohlubní na kamenech a hlavně – vyvažují je, odtud „balancing“ = vyvažování. Samozřejmě musí dodržovat při tvoření pravidla-neničit přírodu, nerozvalovat mraveniště a sídla brouků pod kameny.

A tato tvorba má vést také naučením trpělivosti a užít si čas strávený v přírodě a venku.

Svá díla prosím vyfotografujte a zašlete!!! Můžete připojit i název.

Témata čtvrtého úkolu nechám na Vaší fantazii : pokuste se vytvořit z přírodnin zajímavý obraz, sochu, stavbu , materiály můžete kombinovat : např. kameny,dřevo (větve ,kořeny , část pařezu , šišky…) , samozřejmě spoustu nápadů dává v současné době barevné listí.

Pokud chcete tvořit obrazce z vybraných listů doma  ,můžete je lepit na papír,po dokončení zakrýt novinami a zatížit (např. knihami),aby se obraz vyrovnal.

Doporučený formát :A3-velká čtvrtka,A4-malá čtvrtka,bílá nebo barevná(červená,hnědá)

 

Pokud potřebujete kreslířský materiál a pomůcky, budou Vám opět vydány v pondělí 26.10. od 14.00- 15.00 před vchodem „C“  základní školy paní učitelkou Lindou Faitovou (tel.:721458089).

 

Případné dotazy : tel.: 724304692,mail : zvalent@seznam.cz.

Svá díla můžete zasílat prostřednictvím telefonu, školního mailu.

Zdravím Vás a těším se na Vaše práce ! Z.Valentová  

A ještě videa – první z nich se vztahuje k tematice „STONE  BALANCING „

 

 
a druhé je zábavnou prémií : „Malování na kameny v krajině“