Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

Úkol č.8: „ Cesty časem : Jak to bylo s dopravními prosředky?“

Milí žáci,

tento úkol nás přenese zpět o stovky let, do doby vzniku vynálezů ,bez nichž bychom si nás dnešní běžný život nedovedli představit – doprava automobily,vlaky,letadly,loděmi.

Dveře č.3 otevírají „Jak to bylo na cestách časem s dopravními prostředky?“.

Stručné informace:
Zjednodušení a urychlení dopravy přineslo „obyčejné kolo“,vzniklo v Mezopotámii,3 500 let př.n.l.a bylo to kolo dřevěné,plné,velice těžké a složitá byla i jeho oprava.
Kolo zdokonalili až staří Egypťané v roce 2 000 př.n.l.,odlehčili jeho střed zkříženými latěmi a vzniklo kolo loukoťové,které se používá i dnes.
Zkuste se přenést do doby historických dopravních prostředků a dopravy a zobrazit je na pozadí krajiny či na okraji města bez současných paneláků a vysokých budov, na tehdejších úzkých silnicích ,prašných cestách,travnatých letištích…

A ještě několik dat : první automobil se objevil již v roce 1796 ve Francii,první balón v roce 1783 a první loď na pohon 1898 tamtéž. Vzducholodě se objevovaly v roce 1889 opět ve Francii a v roce 1890 v Německu slavné Zeppeliny.První letadlo je připisováno americkým bratrům Writhovým.A první ponorka byla vyzkoušena již v roce 1624 Němcem Drebbelem.Jízdní kolo je používáno 200 let,první motocykl od roku 1898.

Na přiložených fotografiích najdete pro informaci podoby prvních používaných kol.

Dále pak historické dopravní prostředky,které se pokuste zobrazit v minulosti.

Pro lepší představu zde najdete několik obrazu českého malíře,ilustrátora a grafika Kamila Lhotáka (1912 – 1990),který technikua historické dopravní prostředky obdivovalka zasazoval je do různého prostředí podle svých představ a fantazie.

Zde jsou témata osmého úkolu ,kde zobrazíte 3 (možno i více) dopravních prosředků:

1/krajina s dopravními prostředky

2/okraj města s dopravními prostředky

3/přístav nejen s loděmi

4/na venkovském letišti

5/dopravní prostředky ve vodě, na vodě i ve vzduchu

Doporučené techniky: kresba tužkou se stínováním,kresba mikrofixy a fixy – zde nám nahradí tuš,může zůstat černo-bílá ,nebo ji můžete vybarvit pastely,Progressy,pozadí anilínkami ,formát : čtvrtka A3,A4,barevná nebo bilá

Pokud potřebujete kreslířský materiál a pomůcky na další úkol, budou Vám opět vydány v pondělí 23.11. od 14.00- 15.00 v ředitelně ZUŠ (vedle lékárny) paní učitelkou Lindou Faitovou (tel.:721458089 nebo paní učitelkou Lenkou Zerzánovou(tel.:775142300).

Případné dotazy : tel.: 724304692,mail : zvalent@seznam.cz.

Svá díla můžete zasílat prostřednictvím telefonu, školního mailu.

Zdravím Vás a těším se na Vaše práce ! Z.Valentová