Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

Úkol č.25 : “Cesty časem : Biblické příběhy- Klanění mudrců“,soutěž

Milí žáci,

tento úkol bude naším posledním distančním.Většina z vás již využívá konzultace,kde jsme jíž během čtyř týdnů vytvořili mnoho krásných prací.Všechny jsou k vidění v naší „Koronavirové galerii“ na webu.

Úkol je soutěžní,každý rok touto dobou nám zasílá  Institut pro křesťanskou výchovu pozvání do celostátní soutěže s tématem ztvárnění některého z biblických příběhů.

Každý rok je několik žáků naší školy oceněno.Někteří před pandemií převzali ceny přímo ve Vranově nad Dyjí od organizátorky soutěžě,paní Evy Balíkové a patronky ,hraběnky Herty Margarete Habsburg-Lotringen z Rakouska

 

Stručné informace:z období vánoc známe všichni vyprávění o příchodu tří králů do Betléma,kteří se přišli poklonit Ježíškovi a přinesli mu dary.Tohoto výjevu si každý všimne: králové mají krásné oděvy,koruny,přijeli na koních nebo na velbloudu.

V Bibli se ale v Matoušově evangeliu dočteme,že to byli učenci,mudrcové,možná kněží z oblasti východu.K nově narozenému Ježíšovi je vedla hvězda,která byla ve srovnání s ostatními neobyčejná.A soudí se,že tito mudrcové byli vzdělaní , studiem hvězd se zabývali,proto se vydali jejím směrem ,na cestu ,která je dovedla k právě narozenému Spasiteli –Ježíši Kristu.

 

Na přiložených fotografiích najdete výjevy klanění mudrců z různých období:

1/středověké obrazy malby

2/historické nástěnné malby

3/starou rytinu

4/novodobé zpracování na pozadí okenního rámu

5/novodobou ilustraci z dětské Bible

 

Doporučené techniky:

Úkol  zpracujte jako  jako ilustraci,může být  barevný i černobílý.

Technika je libovolná.

Ve škole můžeme pracovat i s grafickými technikami: linoryt,papíroryt,gumotisk.

Formát čtvrtky- vhodnější A3 ,pro kresbu a malbu : ,tempery,anilínové barvy,mastné pastely,křídy,tužka č.1,tuš.

 

Skupinové konzultace jsou opět v úterý 18.5.a středu 19.5.2021 od 13.15.do 17.00

v  budově ZŠ,třída 8.C.

 

Případné dotazy a telefonická domluva :  724304692,mail : zvalent@seznam.cz.

 

Zdravím Vás a těším se na Vaše práce !  Z.Valentová