Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

Úkol č.22 : “Cesty časem : Bludiště či labyrint?“

Milí žáci,

dnešní úkol je zároveň pozvánkou do 1.ročníku celostátní on-line výtvarné přehlídky pro děti i dospělé.

 

Stručné informace : V minulosti bylo za „bludiště a labyrint“ považováno totéž,v dnešní době se tyto dva pojmy rozlišují :

Labyrint má pouze jednu cestu k cíli.

Bludiště je hlavolam,který má své cesty pevné nebo pohyblivé,k cíli jich vede více a je zde možnost jejich volby.

Bludiště a labyrinty byly v minulosti oblíbené,nacházely se ve formě upravených zahrad u zámků,pod hrady existují složité spleti chodeb,známé je zrcadlové bludiště na pražském Petříně.

Řecká pověst vypráví o paláci krále Minóa na Krétě,kde měl v labyrintu netvora Minotaura,s býčí hlavou a lidským tělem.

Bludiště může mít určitou podobu- např. stavba,zahrada,schodiště,obraz kamenů.

Bludiště může mít ale i jinou podobu – může to být bludiště myšlenek ve vaší hlavě,

bludiště čísel v matematické úloze,bludištěm může být i naše tělo,kde probíhají různé procesy,které nás udržují při životě,bludištěm může být i vaše cesta k vyřešení nějakého problému,neshody s kamarádem..bludiště je i cesta vědce,cestovatele, vynálezce k objevu nového léku,kontinentu… zde ještě více záleží na zamyšlení a Vaší fantazii.

 

V přiložených fotografiích najdete několik skupin námětů:

1/zahrady,schodiště,podzemní chodby,současné sklepy s potrubím,zrcadlové bludiště na Petříně

2/schémata různých bludišť,používaných k hře

3/kresby myšlenkových map,které jsou také formou bludiště

4/schémata části lidského těla (ucha)a živočichů,které působí jako bludiště

5/obrazy,které znázorňují bludiště čísel,písmen,myšlenek a dojmů v hlavě člověka

 

Doporučené techniky: techniky nejsou omezeny,můžete malovat,kreslit,kombinovat,použít koláž- začlenéní výstřižků,fotografií do obrazu.

Formát čtvrtky- vhodnější A3 ,možné i A4.

 

Osobní konzultace jsou opět v úterý 20.4.a středu 21.4.2021 od 13.15.do 17.00 v  budově ZŠ,třída 8.C.

 

Případné dotazy a telefonická domluva :  724304692,mail : zvalent@seznam.cz.

Zdravím Vás a těším se na Vaše práce !  Z.Valentová