Výtvarná tvorba

(paní učitelka Zdeňka Valentová)

Úkol č.14/9 : „Cesty časem – Šaty dělají člověka?-1.“ 

 

Milí žáci,

 Dnes se vrátíme k našemu celoročnímu tématu a v Cestách časem se podíváme,jak se měnil styl oblékání v průběhu staletí.

 

Stručné informace:

Začneme sice v pravěku,ale toto období nezahrnuje pouze „neandertálce a lidé žijící v jeskyních“,ale patří sem i staré civilizace, které znáte nejen z dějepisu,cestování,ale také z historických filmů,muzikálů.Od těchto civilizací se přesuneme do středověké Evropy,období stavby kamenných hradů a rotund.jedná se o časové období 4.století př.n.l.až 14.století n.l.

 Na přiložených fotografiích najdete nejzajímavější oděvy a stavby z tohoto poměrně dlouhého časového úseku.Začneme v Egyptě,oděvy jsou barevné,dlouhá roucha,typické jsou ozdoby v účesech ,a postavy jsou zobrazovány z boční strany (z profilu).Podobná zobrazení najdete i na postavách z Kréty.Zatímco pro Egypt jsou typickými stavbami pyramidy,na Krétě jsou chrámy se sloupy,podobné stavbám v Řecku.Co se oděvu týče,řecký oděv byl podobný oděvu římskému bílá roucha- tuniky (i u mužů),doplněná svrchní barevným přehozem.V období válek patřil k tomuto oděvu štít,ozdobná přílba a zbraň,což je vidět na soše řecké bohyně Athény.Typické stavby pro Řecko byly chrámy se sloupovím,starou římskou architekturu nejlépe vystihuje známé Koloseum.

Období středověku českých zemích a Evropě bylo nejprve ,co do odívání strohé,méně zdobné,postupně se movitější,šlechtické rodiny oblékaly do oděvů z drahých látek,které byly zajímavé svými vzory,barvami,různým řasením.Zajímavé byly i ozdoby a pokrývky hlavy.Pro muže,protože se často vedly války a pořádaly turnaje,byla nezbytnou součástí šatníku zbroj a brnění .Obydlí,pro šlechtu,ale i jejich poddané byly hrady s podhradím,

církevními stavbami byly rotundy.

 Vyberte si období,které Vás nejvíce zajímá a zobrazte postavy v oděvu typickém pro toto

období se stavbou z tohoto období  na pozadí .

 

Doporučené techniky: kresba tužkou,zvýrazněná mikrofixy a fixy – zde nám nahradí tuš,

 vybarvit pastelkami, pastely,Progressy, anilínkami ,formát : bílá čtvrtka A3,A4

 

Pokud potřebujete  výtvarné pomůcky k ostatním úkolům,vydám Vám je v čase výuky od 13.15 –15.00,  v úterý 26.1.a ve středu 27.1.2021 před vchodem C základní školy.

Zadaný úkol můžeme  konzultovat.

Zárověň  Vám vydám i výpis vysvědčení za 1.pololetí.

                  

Případné dotazy a telefonická domluva :  724304692,mail : zvalent@seznam.cz.

 

Zdravím Vás a těším se na Vaše práce !  Z.Valentová