Výtvarný obor:

Paní učitelka Zdeňka Valentová
Paní učitelka Lenka Zerzánová
Paní učitelka Eliška Vrbová
Paní učitelka Linda Faitová
Paní učitelka Jitka Houzarová