Mgr. Pavel Špunda
ředitel ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice
vyučující hudebního oboru

  • V roce 1983 absolvoval LŠU Zábřeh na Moravě, hra na lesní roh
  • od roku 1983 student Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, absolvoval v roce 1989 v oboru hra na lesní roh
  • od roku 1989 člen orchestru Posádkové hudby v Olomouci
  • v letech 1991 – 2011 člen orchestru Ústřední hudby Armády České republiky v Praze
  • od roku 2000 učitel hudby v ZUŠ Velké Popovice – hra na zobcovou flétnu a žesťové nástroje – lesní roh, trubka.