Ondřej Černý
vyučující hudebního oboru

Narodil jsem se 12.5.1991 v Praze.

Již od svých 4 let jsem navštěvoval ZUŠ Hostivař – nejprve jako člen dětského sboru, od 6 let jsem začal hrát na violoncello. Žákem své domovské ZUŠ jsem zůstal až do svých 20 let. I poté jsem v ní i nadále působil jako dobrovolný člen Hostivařského komorního orchestru a smyčcového kvartetu, vedeným MgA. Ondřejem Štochlem, jemuž vděčím za svoji dráhu hudebníka i učitele.

V roce 2011 jsem odmaturoval na Gymnáziu Botičská v Praze, následně jsem 2 roky studoval na FJFI ČVUT v Praze, kde jsem studií v roce 2013 zanechal. Ještě v témž roce jsem byl přijat na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, kde studuji obor violoncello u MgA. Petra Šporcla.

Od února 2017 do června 2018 jsem působil jako učitel hudební nauky a violoncella v ZŠ a ZUŠ Jesenice

Od září 2018 vyučuji violoncello, souborovou a komorní hru na ZUŠ Blatiny v Praze