Mgr.Matej Farkaš,
vyučující hudebního oboru – trubka a zobcová flétna

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Magisterské studium
Obor: Učitelství pro SŠ a ZŠ hudební výchova – sbormistrovství

Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem
Absolutorium v zaměření hra na trubku a absolutorium v zaměření dirigování

Hudební a pedagogická praxe

Současnost                        ZUŠ Josefa Lady, Velké Popovice
                                                 Učitel hry na trubku a souborové hry

                                               ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice
                                                 Učitel hry na trubku a souborové hry
                                                          Rok 2022 Krajské kolo Středočeský kraj – kategorie Hra na trubku do 13 let: 1.cena
                                                          Rok 2022 Krajské kolo Středočeský kraj – kategorie Hra na zobcovou flétnu do 9 let: 2. cena

 2008 – 2013                      ZUŠ, Praha 5, Stodůlky
                                                  Učitel hry na trubku a souborové hry
                                                          Rok 2012 Krajské kolo Praha – kategorie Hra na trubku do 13 let: 2. cena;
                                                                           Přijetí žáka v zaměření hra na trubku na konzervatoř

 2003 – 2008                      Vojenská konzervatoř, Roudnice nad Labem
                                                   Hlavní dirigent žákovského orchestru Vojenské konzervatoře
                                                   Učitel dirigování a sluchové analýzy dirigentů
                                                   Výuka základů choreografie showprogramů vojenských hudeb

1999 – 2003                       Posádková hudba Praha
                                                  Dirigent

1990 – 1999                       Ústřední hudba Armády ČR, Praha
                                                  Koncertní mistr – sólista, hra na křídlovku a trubku B