MgA. Světlana Marques de Oliveira
vyučující hudebního oboru

Narodila se v roce 1980 v muzikantské rodině a v 6 letech začala hrát na housle a klavír na ZUŠ v Hodoníně. Pokračovala studiem houslí na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a dále na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Během studíí vystoupila sólově za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Po studiích působila v orchestru Divadla Jiřího Myrona, Janáčkovy filharmonie Ostrava a Moravské filharmonie Olomouc, ve skupině 1. houslí. Od roku 2005 dodnes působí na pozici 1. koncertního mistra v orchestru Moravského divadla Olomouc.

Také vyučovala Hru z listu a orchestrálních partů na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a v září 2019 se stala učitelkou houslí na ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích.