Lenka Zerzánová,
vyučující výtvarného oboru

 

Odborné vzdělání

  •  2008 – 2009 –  Filozofická fakulta  – studium ročního kurzu  – Psychologie na každý den
  • 2013 –   Studium psychologie kresby
  • 2014  – Studium artterapie
  • 2015 -2016   Česká grafologická komora – studium grafologie a psychologie

Pracovní zkušenosti

  •  Vedení kroužků malby a kresby se zaměřením na děti.
  • Kreativní kroužky pro děti
  • Vedení kreativních kroužků pro dospělé
  • Práce přímé péče ve stacionáři se zaměřením na lidi s poruchou autistického spektra.