DSC_1491-3Jana Černohouzová
vyučující hudebního oboru
klarinet, saxofon, zobcová flétna

Jana Černohouzová (nar. 17. 3. 1988 Prostějov) pochází z Olomouce. Na zdejší Základní umělecké škole Iši Krejčího studovala klarinet u Zdeňky Andreášové . V roce 2003 nastoupila na brněnskou konzervatoř k Mgr. Lubomíru Bartoňovi. Od roku 2009 je součástí klarinetové třídy prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše na Akademii múzických umění v Praze. Úspěšně ukončila bakalářské studium a nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Pravidelně se účastní různých hudebních kurzů (Mezinárodní klarinetový festival na zámku v Žirovnici, ISA -Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest a Encuentro de Música y Academia de Satander). Zde spolupracovala s umělci, jako jsou M. Martin, R. Vlatkovič, J. Schellenberger, P. Czaba, I. Venyš, prof. J. Hlaváč a G. Pokorny.

Mezi její nejvýznamnější soutěžní úspěchy patří 1. cena a zároveň titul laureáta v oboru klarinetové trio ze soutěže Carla Ditterse z Dittersdorfu. 1. cenu získala také v ústředním kole Národní soutěže Základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. V roce 2006 zvítězila na Soutěžní přehlídce Konzervatoří České republiky. Během studia na AMU získala 1. cenu soutěže 2. viennese School v Rakousku a obdržela stipendium YAMAHA. V letošním roce je stipendistkou Nadace Českého hudebního fondu.

Jako sólistka vystoupila v roce 2009 s Moravskou filharmonií Olomouc. V témže roce byla zařazena na abonentní koncert s Filharmonií Brno. V současné době se v rámci komorní i sólové hry zabývá především hudbou 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů (V. Kalabis, Z. Šesták, M. Ištvan, E. Cílková). Od roku 2011 je členkou dechového tria Trifoglio a dívčího klarinetového kvarteta Cantarina Clarinete, kde se občasně ujme i basklarinetu. V současné době také působí v triu Clavio.