MgA. Eliška Vrbová

vzdělání

2004 – 2009 Fakulta humanitních studií, Praha (bakalářské studium)

2010 – 2016 Akademie výtvarných umění v Praze, obor Intermedia III
(stáže FaVU Brno – Environment, AVU – Malba II, ANU Canberra – School of Art, AVU – ateliér hostujícího pedagoga)

2013 – 2016 pedagogické minimum pro výtvarníky, UMPRUM, Praha

pedagogická praxe

2009 – 2011 spoluvedení filmové dílny v KC Zahrada, Praha
2011 fotografický a výtvarný kroužek – agentura Kroužky, Praha
2012 galerijní animace – dílny k výstavám v Galerii Lidice
2014 spoluvedení příměstského výtvarného tábora v karlínském Spektru, Praha
2016 realizace prvního z každoročních příměstských výtvarných táborů v lesní školce Prokopáček
2017 – 2019 průvodkyně v lesní školce Prokopáček, Praha
2017 – lektorka výtvarných kroužků pro děti od 4 do 15 let, DDM Slezská, Praha; 2018 a 19 – příměstský tábor tamtéž

výstavy

Jiná forma, 2009, Truhlářská, Praha
Fluidum, 2010, galerie K4, Praha
Veřejný zájem, 2011, Discentrum, Praha
Storyboxes, festival Akcent, 2012, divadlo Archa, Praha
Byt či nebyt?, 2013, GAVU, Praha
festival Kukačka, 2014, Ostrava
Souvenir Shop 2, festival Akcent, 2014, divadlo Archa, Praha
46 zázraků, 2016, Šalounův ateliér, Praha
Strach z neznámého, 2016, Kunsthalle Bratislava

jazyky
– plynule angličtina
– částečně francouzština a italština