Sanremo Junior 2020

Eva Horká

Natálie Pajerová

Ve středu 19. 2. 2020, proběhl v pražském divadle Hybernia finálový galavečer dětské pěvecké soutěže Sanremo Junior.
Castingových kol se zúčastnily i dvě žačky naší školy – Natálie Pajerová a Eva Horká, které se dostaly do užšího výběru. Do finálového večera se sice neprobojovaly, ale jelikož jsem byl tento rok součástí poroty, tak vím, že sklidily od ostatních porotců jen kladná hodnocení, především v tom jak přirozeně na jevišti působily a nebýt zjevné trémy, která byla slyšet při zpěvu, tak by se zcela jistě dostali až do finále, do kterého se jak pevně věřím dostanou přístí rok!
Pro tento rok jsem psal veškerá aranžmá pro symfonický orchestr BON ART POPS ORCHESTRA, se kterým finalisté zpívali.
Ve druhé (nesoutěžní) části koncertu se k nim přidali i hosté: LENNY, Helena Vondráčková, Miro Žbirka a Jaroslav Svěcený.
Děkuji tímto paním učitelkám Ireně Musilové a Anetě Aberlové za přípravu svých žákyň.

Něco málo o soutěži:

Sanremo Junior je jedna z nejprestižnějších mezinárodních dětských pěveckých soutěží pro zpěváky ve věku 6-15 let, kteří vystoupí za doprovodu 39 členného orchestru a utkají se zpěváky z dalších zemí.
Pořadatelem Sanremo Junior je společnost Kismet, která je již dobře známá po celém světě prostřednictvím GEF – The World Creativity Festival in Schools.
Kismet v roce 2019 organizovala desátý ročník této mezinárodní soutěže pro solisty, která dává důraz na šíření hudby a zpěvu mezi mladými jednotlivci a snaží se jim dát možnost okusit hudbu s odborníky v mezinárodním a multietnickém prostředí.
Už to, že zpěváci vystoupí s živým orchestrem, je na světě téměř unikát.
Grand finále se každoročně koná ve světoznámém divadle Ariston v italském městě Sanremo.
(Zdroj: www.sanremojunior.cz)

Daniel Wunsch,D.i.S.,vyučující hry na klavír,ZUŠ JL Velké Popovice

Soutěž smyčcových nástrojů

Dne 27.2.2020 se konala v Říčanech okresní soutěž smyčcových nástrojů.

Z celé Prahy-východ se sjely talentované děti, aby soutěžily v oborech hry na housle, violu a violoncello.
Naší hudební školu Josefa Lady ve Velkých Popovicích reprezentovali na housle – Johanka Marcinová, Jiří Vencl a Pavel Špunda.
Záhráli svoje skladby dobře , tak jak si je připravili. Působili přesvědčivě a tréma je nezaskočila.
Konkurence byla velká. Nezískali jsme sice žádné umístění , ale diplomy za účast na této soutěži , kde jedenáctiletí houslisté hráli houslové koncerty na úrovni vyšších ročníků konzervatoře, mají též svoji cenu.

Děkuji dětem a rodičům za trpělivost a spolupráci.

Děkuji Miloslavu Bartošovi za klavírní doprovod a vedení ZUŠ za podporu.

Jan Alán D.i.S. učitel hry na housle a baskytaru ZUŠ JL Velké Popovice

„Příroda kolem nás“- XX.ročník

Pod tímto názvem byla na podzim roku 2019 vyhlášena Správou Národního parku Podyjí celostátní výtvarná soutěž a byla zařazena do projektu „Prožijte a poznejte Podyjí“,který podporuje Státní fond životního prostředí ´“ČR“ .

V letošním roce se zúčastnilo 334 škol a školských zařízení z celé republiky s 3 251 pracemi.

Naše radost z výsledků byla velká,zvlášť v současné době,kdy jsou školy kvůli epidemii koronaviru zavřeny a většina soutěží je zrušena.

Ve 2.kategorii získal 3.místo Richard Bechera za práci „Liška na lovu“,

Richard Becher

ve 4.kategorii obsadila 2.místo Zuzana Lichtenbergová s akvarelem :“Roháči“,

Zuzana Lichtenbergová

ve stejné kategorii získala Čestné uznání Magdaléna Žemlová za malbu :“Labuť na Dyji“.

Magdaléna Žemlová

V nejstarší kategorii byla oceněna Čestným uznáním malba Natálie Podskalníkové :“Drop velký“,což je ohrožený,chráněný druh, pták typický a žijící právě pouze v oblasti Podyjí .

Natálie Podskalníková

Oceněné práce je možno shlednout na Stránkách Národního parku Podyjí :
http://www.nppodyji.cz .

Všem žákům gratuluji k úspěchu a děkuji!

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ JL Velké Popovice

Tablo absolventů 2018/2019

Předvánoční vystoupení „dramaťáku“ ZUŠ

Žáci literárně dramatického oboru si před Vánoci připravili pásmo, které potěšilo a pobavilo přítomné diváky.

První scénka byla z prostředí psychiatrické léčebny, kde mezi sebou pacienti rozmlouvali. Rozuzlení však bylo velmi překvapivé – pacient byl jen jeden, ostatní byli pouze v jeho mysli.

Další scénka s názvem „Jiné Vánoce“ ukazovala, jak se dá Vánocům přistupovat – na jedné straně rodina s rozmazlenými dětmi, kterým nejsou dobré drahé dárky a rodičům to dávají dost nevybíravě najevo a na druhé straně rodina, která sice má dárky velice skromné, ale panuje v ní láska, pochopení a radost. Do té druhé rodiny byly děti z první rodiny přeneseny ve snu, kde si uvědomily, jak svým chováním zarmoutily své rodiče. Po probuzení se k rodičům začaly chovat zcela jinak – podstatně lépe, podle vzoru „snové“ rodiny. Myslím, že zejména druhá scénka byla velice poučná nejen pro děti, ale též pro rodiče.

Paní učitelce Haškové přejeme hodně síly a zdraví při očekávání potomka, samozřejmě i zdraví pro dítě a doufám, až paní učitelka odejde na rodičovskou dovolenou, literárně dramatický obor bude i nadále secvičovat pod vedením nové paní učitelky stejně zajímavá vstoupení.

Čtenářům Zpravodaje přeji za ZUŠ Josefa Lady hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i profesních úspěchů v roce 2020.

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ Josefa Lady

ŽÁCI ZUŠ JOSEFA LADY V ROCKOPEŘE PRAHA

Dne 9.12.2019 se v Praze, v divadle ROCKOPERA PRAHA odehrála rocková opera podle jedinečného díla Antoina de Saint- Exupéryho „ MALÝ PRINC“.

Na první pohled roztomilá pohádka v sobě skrývá filozofický podtext, jenž je člověku jasnější s přibývajícím věkem, popisuje libretistka a zpěvačka rockové opery Pavla Forest. Celé dílo je vystavěno na základě rockové hudby Milana Steigerwalda. Režie a stejně tak i titulní role byly svěřeny Irině Andrejevě, považované za fenomén pohybového divadla. Irina Andreeva pod svou režisérskou taktovkou vede i zpěváka Kamila Střihavku, jenž kromě hlavní role letce ztvárňuje ještě několik dalších vedlejších rolí.

Irina zapojila do příběhu také talentované děti ze ZUŠ JOSEFA LADY ve Velkých Popovicích .

Barbora Stukbauerová, Anna Bezstarosti, Natálie Pajerová, Karolína Rálková a Alžběta Zimová si zahrály hned několik menších rolí a staly se tak součástí dětského hereckého souboru Rockopery Praha.

Vzhledem k tomu, že se divák stává součástí představení, jedinečnost a neopakovatelnost divadelního zážitku tak vynikají mnohem víc. Opera Malý Princ je určena také dětskému publiku a velké díky patří ředitelce divadla Pavle Forest za příležitost pro naše malé herce a zpěváky zahrát si v tomto kouzelném představení.

Aneta Aberlova,D.i.S.,vedoucí oddělení sólového zpěvu ZUŠ Josefa Lady

„Sladký život“

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství města Dobrovice ve spolupráci se ZUŠ Mladá Boleslav vyhlašuje již 3. rokem vlastní výtvarnou soutěž, letos s názvem „Sladký život“.

Téma se týkalo tradice cukrovarnictví, pěstování řepy cukrovky, zpracování, užití, výroba řepného cukru, a jeho rozumný způsob konzumace.

Čestné uznání za malbu „Za cukrovarem“ získala Julie Chramostová.

Dále byly oceněnny a vystaveny grafika a malby Nicol Kumstové ,Emy Pavlištíkové,Barbory Kapalové a Amalie Tary Žlůvy.

Slavnostní vernisáž a předání cen proběhne v neděli 23.22020v muzeích v Dobrovicích u Mladé Boleslavi.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ Josefa Lady

Slavnostní otevření naučné stezky na trase krajinou barona Ringhoffera mezi zámky Lojovice a Štiřín.

Představí se celkem 5 zastavení v krajině upozorňující na vybrané segmenty z přírody a historie. Stezku otevřel ČSOP Velké Popovice v čele s paní Ing. Šrailovou a paní starostkou Václavou Zimovou. Otevření stezky je součástí projektu s názvem „Komunitní tvorba naučné stezky „Od zámku k zámku“ přírodním parkem Velkopopovicko“, který byl podpořen v rámci grantové výzvy T- Mobile Mluvme spolu pro rok 2018. Do projektu se zapojily také děti z VO a přispěly svými dílky. Ta doplňují cedule, které jsou na 5ti zastaveních na naučné stezce. Na grafické úpravě cedulí se podílela Tereza Doležalová (učitelka ZUŠ vyučující fotografii a PC grafiku).

 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST V SOUTĚŽI „HERALDICKÁ ZVÍŘATA OČIMA DĚTÍ“

REPRÍZA MUZIKÁLU

V Popovicích se daří muzikálu, všechny zveme na podzimní představení s Danielem Hůlkou

Nový školní rok zahájil popovický dětský muzikálový soubor vydařenou reprízou Ohniváka v Louňovicích. Jak možná víte, konal se zde již 7.rokem festival Louňovické divadelní léto.

V sobotu 7.9.2019 se nám podařilo rozzářit očka početných dětských diváků, kteří přes nepřízeň počasí (prakticky celé odpoledne mrholilo) dorazili na známou pohádku v podání dětských a dospívajících herců. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se představení opravdu podaří odehrát, protože předpověď byla celkem hrozivá. Děti přesto již od 11 hodin statečně zkoušely doufajíce, že diváci budou stejně odvážní a nenechají si představení muzikálu ujít, což se nakonec, k velké radosti všech přítomných, skutečně stalo.

Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali organizátorům akce za pozvání a za skvělou přípravu a našim úžasným divákům za to, že dorazili! Bylo to opravdu vydařené zahájení další (již třetí!) muzikálové sezóny. Ta bude pokračovat zcela výjimečnou reprízou přímo v Popovicích, v nádherném divadelním sále Sokolovny v neděli 24.11.2019 od 14:30. Je to doba těsně před začátkem adventu a termín jsme zvolili tak, aby co nejlépe vyhovoval rodinám s dětmi, které tímto co nejsrdečněji zveme na tuto exkluzivní představení, které bude v mnoha směrech prémiové a opravdu stojí za shlédnutí. Již podruhé přivítáme vzácného hosta, jednoho z nejznámějších českých zpěváků, pana Daniela Hůlku, který se ujme role Koně Zlatohříváka. Už se tak jednou stalo v loňském roce v Kamenici a letos konečně i v domácích Popovicích. Kromě toho chystáme na tento termín řadu vylepšení a překvapení, takže neváhejte dorazit i vy, kteří jste již představení viděli, věříme, že nebudete litovat!

Tyto akce jsou součástí naší snahy vrátit do Velkých Popovic divadlo, které bohužel, až na několik výjimek, zatím spíše zeje prázdnotou, což by bylo tvůrcům tohoto sálu, starým českým ochotníkům, jistě velice líto. Přijďte tedy divadlo podpořit i vy, abychom společně ukázali, že starobylá tradice v obci nevymřela.

Radostnou zprávou je v tomto smyslu i to, že v letošním školním roce bude soubor nacvičovat další zcela nové originální dílo – muzikál Dívka s kordem aneb Drátěná košile. Tentokrát nepůjde o pohádku, ale o komediální hru se zpěvy z prostředí staré Anglie. Veřejný konkurz se bude konat již koncem měsíce října – sledujte vývěsky a webové stránky školy: www.zus-popo.net

Naše divadelní snažení v regionu se tedy zatím zdárně vyvíjí a za to patří dík zejména vedení ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích, podpoře obce a nejvíce popovickým i přespolním dětem a jejich rodičům, kteří pro Vás připravují s úžasným nasazením již třetí divadelní sezónu. Děkujeme všem za jejich pomoc a vydržte s námi, stojí to za to!

Učitelé ZUŠ se představili na koncertě

Dne 16. října symbolicky zahájila svůj školní rok Základní umělecká škola Josefa Lady Velké Popovice, a to koncertem svých vyučujících. I když to chvilku vypadalo, že učitelé budou v převaze, nakonec se přece jen našlo pár zájemců o příjemný kulturní zážitek a děti tak mohly vidět své vyučující, jak „válí“.

Svá vystoupení si připravili učitelé: Jan Alán na housle, v doprovodu Miroslava Bartoše na klavír, se skladbou L. van Beethovena Menuet, nový učitel na violoncello Ondřej Černý se skladbou J. S. Bacha Preludium d moll, Eva Křížalová zahrála na altovou flétnu skladbu G. P. Telemanna Air ze Suity a moll v klavírním doprovodu M. Bartoše. Pan učitel Bartoš se představil také ve hře na příčnou flétnu se skladbou K. Kirklanda Dienda a na klavír ho doprovodil Daniel Wunch.

Na závěr se představila kapela ve složení Jana Černohouzová (klarinet), Jan Alán (baskytara), Jan Bárta (kytara), Richard Böhm (bicí) a Daniel Wunch (klavír) se skladbami Mame a I will survive. Všichni účinkující byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem.

Kateřina Kapalová, redakce

„ŽILI BYLI NA HRADECH A ZÁMCÍCH“

V letošním prázdninovém ročníku výtvarné soutěže ,pořádaném městem Jičín,který má
status „Města pohádky“,získaly ceny za zámecké bytosti Barbora Kapalová a Barbora
Regalová.
Slavnostní předání cen se bude konat v sobotu 14.9.2019 na náměstí v Jičíně.
Gratulujeme!!!

Poděkování

Barbora Kapalová

Barbora Regalová

Proč by ZUŠ Josefa Lady po třiceti letech existence potřebovala vlastní budovu?

V roce 2020 oslaví Základní umělecká škola Josefa Lady své třicáté narozeniny. Když se osamostatnila od říčanské (tehdejší) LŠU, začínala s padesáti žáky a čtyřmi učiteli. Za dobu své existence se počet žáků zvyšoval na současných 430 a budeme žádat o navýšení na 450 žáků, což je devítinásobek proti počátečnímu stavu. Pedagogů je nyní 25 a je třeba ještě připočíst 3 provozní zaměstnance.

V začátcích měla škola své prostory (budova pošty a později velkopopovická fara). S navyšující se kapacitou však přestávaly vyhovovat, a proto bylo mezi zřizovatelem, ZŠ a ZUŠ dohodnuto, že budeme moci využívat učebny v budově ZŠ. Zpočátku při počtu žáků 100 a postupným navyšováním až ke zhruba 300 žáků v ZUŠ nebyl v podstatě problém se se Základní školou do budovy vejít. I kapacita ZŠ byla v té době nižší než v současnosti.

S přibývajícími dětmi v obou institucích však (i přes dvě přístavby budovy ZŠ) je stále obtížnější organizovat výuku. Zejména při odpoledních akcích ZŠ nebo při různých výpadcích jako například opravy nebo odstávky dodávek energií v prostorách sokolovny, přestavba ředitelny v domě lékařů apod. Někdy bylo problematické, i přes dobrou vůli a ochotu vedení ZŠ, najít volnou učebnu pro náhradní výuku a stalo se i to, že tato musela proběhnout ve sborovně ZUŠ, což ovšem není ideální, vzhledem k častému narušování hodiny kolegy, kteří přicházeli pro pomůcky k výuce. I přes tyto drobné potíže měla naše ZUŠ vždy velmi dobré výsledky.

V současnosti došlo k velkému nárůstu školou povinných dětí a i přes skutečnost, že byla v sousedních Kunicích otevřena nová ZŠ, která částečně odlehčila velkopopovické ZŠ i ZUŠ, počet dětí v obou školách stále narůstá.

Kolektivní výuka výtvarného oboru (VO) zajišťovaná v prostorách ZŠ se potýká s problémem uskladnění prostorových výtvorů. Některé techniky jsou „mokré“ a vytvořené objekty je potřeba usušit. Třída, kde se vyučuje VO, však musí být ráno připravena pro výuku žáků ZŠ. Pokud by měla ZUŠ vlastní ateliér, mohly by práce dětí zůstat na lavicích do druhého dne a před začátkem další výuky by se sklidily a třída by se připravila pro další skupinu žáků.

Pro individuální výuku, která se týká hlavně hudebního oboru (HO) jsou ideální třídy o rozměru pokoje – tedy zhruba 12-15 m2, kde má pedagog své zázemí – skříň s notovým materiálem a dalšími pomůckami pro výuku. Také akustika malých místností je lepší jak pro žáka (lépe slyší své chyby) tak i pro učitele (akustický hluk z některých nástrojů je ve velkém prostoru nepříjemný a unavující).

ZUŠ Josefa Lady v současnosti vyučuje na čtyřech místech. Část VO a HO je vyučována v ZŠ, část v sokolovně a část v domě lékařů. Taneční obor (TO) má sídlo ve Smetanově ulici. V sokolovně je též vyučován literárně dramatický obor (LDO).

V posledních letech začal fungovat smíšený soubor pod vedením pana učitele Jana Alána. V počátcích se počet členů tohoto souboru pohyboval okolo 6 – 8 žáků. V současnosti je počet jeho členů již dvojnásobný a zkušebna v prostorách sokolovny již nestačí a předpokládáme, že se tento soubor

bude dále rozšiřovat. V omezených podmínkách se s dětmi též ve velmi krátké době podařilo nacvičit muzikál „O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce“.

V těchto podmínkách žáci školu a s tím i obec skvěle reprezentují nejen v rámci okresu, ale i v celé ČR a též za jejími hranicemi. Práce žáků jsou oceňovány v mezinárodních soutěžích. Máme též žáka, který již dvakrát vyhrál ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Naše škola se tedy může pochlubit nejlepším bicistou v dané kategorii z celé ČR.

Za celou dobu existence školy byla ze strany zřizovatele několikrát snaha dílčím způsobem zlepšit prostory pro výuku ZUŠ. Díky současnému vedení obce a zastupitelům byla schválena koupě nemovitosti na Masarykově ulici ve Velkých Popovicích pro ZUŠ Josefa Lady. Po drobnějších úpravách by se v roce 2020, tedy při výročí 30 let od založení školy měla přesunout část výuky do vlastních prostor.

Z celého srdce děkujeme zastupitelům za tento úžasný dárek ke kulatému výročí ZUŠ Josefa Lady.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

,,ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ“

Projekt „Šťastné stáří očima dětí“ je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let. Výtvarná soutěž nese jedno téma, šťastné stáří, které měly děti za úkol ztvárnit a uchopit ve výtvarných dílech. Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří a stárnutí a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly.

VYHLAŠOVATELÉ PROJEKTU:    

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Rada seniorů České republiky

O vítězích soutěže rozhodla odborná porota, ve které zasedli odborníci, zástupci vyhlašovatelů a partneři projektu. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota hodnotila především nápad, zpracování a uměleckou úroveň.

Mladší žáci VO se zapojili a úspěšně se umístily dvě šikovné žákyně: Eliška Pokorná a Barbora Valentová, které byly pozvány společně se svými učiteli či rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže. To se uskuteční v říjnu 2019 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky. Vítězná výtvarná díla budou vyvěšena v prostorách vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků autorů bude uspořádána putovní výstava, která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou.

Projekt bude po dobu realizace doprovázen efektivní mediální kampaní, která se zaměří nejen na výtvarnou soutěž, ale i na stáří jako nezbytnou součást života a jeho vnímání veřejností.

CÍLE PROJEKTU:

 • Pozitivní medializace stáří jako plnohodnotné etapy lidského života
 • Odstraňování stereotypů a předsudků široké veřejnosti o stáří;
 • Přivést děti k zamyšlení se nad stárnutím a prostřednictvím výtvarných děl poznat jejich vnímání starší generace;
 • Přispět k propojení generací (vzájemné si předávání životního elánu
  a zkušeností);
 • Navázání spolupráce škol a poskytovatelů sociálních služeb na regionální či místní úrovni

Hana Večeřová, učitelko VO

NEZAHÁLELI JSME ANI O PRÁZDNINÁCH

Krásnou motivací a příjemným vstupem do nového školního roku je pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Josefa Lady letní prázdninová bilance soutěží.

Tradiční účast v celostátní soutěži „Institutu pro křesťanskou výchovu“na téma „David a Goliáš“ byla završena absolutním vítězstvím děvčat ve dvou kategoriích .

V první obsadila 1.místo Barbora Stukbauerová, 2.místo Josefína Pořízková, 3.místo Maria Stěpa.

Ve druhé kategorii patří 1.místo Julii Smíškové, druhé Natálii Podskalníkové a třetí Evelíně Hodačové.

Ve třetí kategorii si odnesli 2. místo Adéla Dudášová, třetí Matyáš Hejnic z pobočky ZUŠ JL v Kunicích.

Ceny děti převezmou 21.září na celostátním setkání “Společně na cestách Evropy“ ve Vranově nad Dyjí.

Neméně potěšitelné výsledky přišly z mezinárodní soutěže „Bohúňova paleta 2019“ze slovenského Dolného Kubína.

Za malbu získaly cenu ve „Stříbrném pásmu“Eliška Tůmová a Magdaléna Žemlová.

Velice úspěšní byli letos žáci z oboru fotografie.Ve „Stříbrném pásmu“ byly uděleny ceny Barboře Štichové,Lukáši Mádlíkovi a Kryštofu Tamašimu.Ten ještě získal Čestné uznání spolu s Jolanou Rašnerovou.

V závěru prázdnin přišly výsledky z “Hankova domu kultury a mládeže“ ve Dvoře Králové, kde byly celostátní soutěži „Zvíře není věc“oceněny a vystaveny grafiky Vojtěcha Sedláka (II.kategorie), Jana Hotového (III.kategorie) a Natálie Podskalníkové (IV.kategorie).

Žáky jsme do soutěže připravily spolu s kolegyněmi Hanou Večeřovou a Terezou Doležalovou.

Dětem i jim gratuluji a děkuji.

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ JL Velké Popovic

PŘEDÁNÍ NOVÉ BUDOVY ZUŠ

19.9.2019 v 17.30 proběhlo otevření nové,samostatné budovy ZUŠ Josefa Lady.

Bylo zahájeno koncertem žáků a učitelů.

Pod vedením Anety Aberlové zazpívaly Šárka Sedláčková a Klára Westfálová,na zobcovou a příčnou flétnu zahrály Zuzana Lichtenbergová a Barbora Hynková za doprovodu Evy Křížalové.

Koncert ukončil duet pana učitele Jana Alána (housle)a Jana Bárty (akustická kytara) s písní se symbolickým názvem „Amazing Grace“.

Po té jsem přivítala všechny přítomné: členy rady obce,žáky ZUŠ,jejich rodiče,přátele ZUŠ a ostatní hosty stran veřejnosti , přijala z rukou místostarosty Tomáše Chramosty klíče od budovy a slavnostně jsme odhalili desku s názvem a logem školy nad hlavním vchodem.

Všichni přítomni si mohli prohlédnout stávající prostory,seznámit se s dalšími změnami a úpravami,které objekt a přilehlou zahradu čekají.

Tu ocenily nejvíce přítomné děti – okamžitě ji prozkoumaly,a ty které navštěvují ZUŠ již plánovaly,co vše zde bude možné podnikat a jak se těší.

Celou akci nám zpříjemnilo vynikající pohoštění „od Andělky“ z rukou paní Kateřiny Kapalové.

Děkuji tímto jménem ZUŠ Josefa Lady všem,kteří „ přišli pobýt“,zejména pak dětem a kolegům za přípravu prostoru pro koncert a koncert samý,paní starostce a radě obce za to, že naše škola má konečně po 30 letech důstojné vlastní zázemí a věřím,že zde budeme i nadále trávit společně mnoho příjemných chvil jako bylo včerejší odpoledne.

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ JL Velké Popovice

2017/2018

Přehled o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích školního roku 2017/2018

soutěže 2017 2018

2016/2017

Přehled o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích školního roku 2016/2017
hudební obor- soutěže

výtvarný obor-soutěže