Facebook

Úspěchy v soutěžích a akce ZUŠ

2016/2017

2017/2018

 

 „MALUJEME PRO AFRIKU“

Záměrem soutěže je seznámit děti a mládež s dějinným významem Bible a vlivem na všechny oblasti života jednotlivců, společností i celých národů. Cílem soutěže je proniknout ke smyslu tohoto díla po staletí ovlivňujícího všechny oblasti lidského života, díla, které i v současnosti promlouvá k mnoha palčivým problémům společnosti, vystavěné na těchto základech. Soutěž by měla motivovat malé umělce a podpořit jejich zájem k výtvarné tvorbě inspirované Biblí, která po celá staletí zůstává trvale zdrojem kultury a umění všeho druhu. Pomůže účastníkům soutěže lépe pochopit mnoho hudebních a výtvarných děl a rozšíří jejich všeobecný přehled. Měla by také probudit v dětech pocit solidarity s jinými dětmi v zemích třetího světa a upozornit na podmínky, ve kterých vyrůstají.

Děti z výtvarného oboru se jako každý rok zúčastnily a byly úspěšné. Nejvíce zabodovala grafická díla, která měla u poroty velký úspěch. V 1. kategorii se umístila s 1. místem Adéla Blažková, 2. místo získala Kristina Melounová a 3. místo Justýna Matoušová. Ve 2. kategorii získala 1. místo Kateřina Kohlová, 3. místo Amália Tara Žlůva a zvláštní cenu za kresbu dostal Jan Hotový. Předání cen a diplomů proběhne 22. 9. 2018 ve Vranově nad Dyjí. Dětské práce budou průběžně vystavovány u nás i v zahraničí. K tomuto krásnému úspěchu dětem gratulujeme a přejeme další takové úspěchy.

 

Karlovarský skřivánek 2019“

Dne 8.2.2019 proběhl v Mělníku již XXIII. ročník celostátní pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019.

Soutěže se zúčastnily 2 žačky ZUŠ Josefa Lady - desetiletá Barbora Stukbabuerova a dvanáctiletá Karolína Blažiková.

Barbora Stukbauerová s písní lidovou- Proměny a

písní lidovou anglickou- Dobrodružství s Bohem Panem, si odnesla uznání a cenu poroty za hudební projev. Obě dvě děvčata zpívala s nadšením a podala krásné výkony a já jako jejich učitelka jsem na ně velmi pyšná.

Aneta Aberlová ,vyučující sólového zpěvu ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

 

Bubenický seminář v ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Dne 17. 1. 2019 se v učebně výuky bicích nástrojů konal naučný seminář, který vedl přední český bubeník a pedagog Václav Zima.

Akce se zúčastnila početná skupina žáků bicího oddělení, která měla k dispozici paličky, gumová cvičítka a podklady k výuce. Obsahem semináře byl obecný náhled na správnou ergonomii těla, držení paliček, základní údery, využit

 

í různých bubenických technik v praxi a spousta dalších praktických dovedností. Žáci měli také možnost poslechnout si dvě hudební skladby zahrané na profesionální elektronickou bicí soupravu značky Yamaha. Tu si poté mohli sami vyzkoušet. V závěru nechyběla ani smršť zvědavých dotazů na zkušeného matadora.

Učitelé bicího oddělení ZUŠ Velké Popovice si nemohli seminář vynachválit a doufají, že do budoucna budou moci svým žákům poskytovat podobné zážitky a zkušenosti.

Eduard Štěpánek, učitel bicích nástrojů ZUŠ Josefa Lady

 

 

Okresní soutěžní přehlídka LDO

ZUŠ Klecany- 22.2. 2019 LDO ze ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice získal ocenění.   

 

 

 

 

„CESTA TŘÍ KRÁLŮ“

Charita Jeseník vyhlásila 12. ročník výtvarné soutěže na téma „Cesta tří králů“.  Soutěže se poprvé zúčastnili i naši žáci z výtvarného oboru. Téma je velice zaujalo a bavilo. Děti byly velice kreativní a myslím, že do svých dílek daly maximum. Vyhlášení výsledků proběhlo 8. února a ve 2. kategorii obsadila krásné 2. místo Klára Hájková. Všem dětem, které se zúčastnily, děkujeme a Klárce gratulujeme!

 

 ,,KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ"

V letošním roce měla tato soutěž kromě obvyklých témat týkajících se krkonošské přírody,zvláštní kategorii s tématem :“Ochrana ohroženého tetřívka obecného.“

V celorepublikové konkurenci získala Barbora Žemlová ve 2.kategorii Čestné uznání za malbu s tímto názvem.

 

,, DOMA HOŘÍ A CO DÁL?"

Výtvarná soutěž Sdružení hasičů Čech a Moravy dostala letos nový název a rozměr.

Proto byla účast škol a sdružení regionu velice početná a na dobré úrovni.

Ve výtvarné části získali v kategorii ZUŠ 1: 1.místa Jan Barták a Johana Nováková,2.místo Matěj Mahďák,3.místo : Denisa Dvořáková a Adéla Janatová.

V kategorii ZUŠ 2 obsadil 1.místo Jakub Sůsa,2.místo Adéla Zoulová,3.místo Jan Sůsa.

V kategorii středních škol zvítězila Natálie Podskalníková,3.místo získala Julie Smíšková.

Nezahálel ani literárně –dramatický obor a pod vedením paní učitelky Libuše Haškové si do soutěže připravili mladší i starší žáci několik vlastních děl.

V nejmladší kategorii zvítězila Adéla Janatová,2.místo obsadila Kateřina Kašparová,obě za povídku.

Ve 2.kategorii obsadil Stanislav Havlíček 3.místo se svou básní.

Nejstarší,3. kategorii vyhrála suverénně Lucie Pospíšilová za velice pěkně propracovaný příběh,2.místem ocenila porota báseň Natálie Žákové.

Všechny práce postoupily do krajského kola.

Všem dětem gratulujeme a děkujeme!

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ JL Velké Popovice

 

Velikonoční setkání ve Strančicích

 V sobotu 6.4.2019 proběhlo Velikonoční setkání na náměstí Emila Kolbena ve Stránčicích.

Naše ZUŠ Josefa Lady zde vystoupila po zahajovacím projevu ve 13.00, jako součást kulturního programu, který pokračoval do odpoledních hodin. Toto setkání organizovalo Rodinné centrum Lodička, za podpory obce Stránčice.

Vystoupení zahájila dvěma popovými písněmi žákyně paní učitelky Ludmily Ostash Johanka Marcinová. Jako druhý zahrál na kytaru dvě lidové písně Nicolas Jan Žlůva, za doprovodu Jana Alána.

Píseň  „Mezi horami“ zazpíval žák Matěj Bezstarosti a vystoupení zakončila Barbora Stukbauerová z ročníku p.uč.Anety Aberlové s písní „Proměny“.

Počasí této akci přálo a dobrý zvuk z podia přispěl k potlesku a spokojenosti všech diváků i rodičů koncertujících dětí.

Za pozvání na tuto akci děkujeme pořadatelce Michaele Hupcejové a těšíme se na další spolupráci.

za ZUŠ Josefa Lady  Jan Alán, vyučující smyčcového odělení

 

 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA LITERÁRNĚ DRAMATICKÝCH OBORŮ ZUŠ

Literárně -dramatický obor ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice se 22.2.2019 zúčastnil divadelní přehlídky v ZUŠ Klecany.
Na konci minulého roku soubor nastudoval pohádku“ Princezna na hrášku“, se kterou na divadelní přehlídce vystoupil. V inscenaci jsme mohli vidět :
Natálii Žákovou
Štěpánku Štancovou
Kateřinu Skotákovou
Adélu Janatovou
Stanislava Havlíčka
Anežku Nachtigalovou
Přehlídky se zúčastnily kolektivy z ostatních ZUŠ regionu ,a to s velmi pěknými a rozmanitými inscenacemi. Každý soubor dostal prostor, kde se mohl v klidu připravit , soustředit a čas vyzkoušet si inscenaci na pódiu s hudbou a osvětlením. Nebyla nouze ani o občerstvení, vše perfektně připravila hostící ZUŠ Klecany. Pro děti to byla nová zkušenost, tak v souboru panovala jemná nervozita, která je ale neodmyslitelnou součástí každého vystoupení. Porota byla sympatická a svou úvodní řečí všechny uklidnila. Pak už zbývalo si přehlídku náležitě užít a načerpat další inspiraci. Po shlédnutí všech inscenací nastalo vyhlášení odbornou porotou. A jak dopadla ZUŠ Josefa Lady? Dramatický obor získal Diplom –tzv. " Stříbrné pásmo" a ocenění „Za netradiční uchopení pohádkového
příběhu“.
Za celý dramatický obor ZUŠ Josefa Lady chceme srdečně poděkovat odborné porotě, která určitě neměla snadné rozhodování, celé ZUŠ Klecany a paní ředitelce za úžasné zázemí a vstřícnou atmosféru, v níž se divadelní přehlídka nesla, všem souborům za inspirativní práci a děkujeme, že jsme mohli být součástí.
Tak zase za rok na shledanou.)

MgA.Libuše Hašková,vyučující LDO ZUŠ JL Velké Popovice

 

Školní kola hudebních soutěží ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Dne 19.2,2019 proběhla ve Vzorné knihovně ve Velkých Popovicích , soutěž strunných a bicích nástrojů dětí ze ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích
Soutěžilo se postupně na housle , kytaru a bicí nástroje ,
Soutěž hodnotila čtyřčlenná komise složená z učitelů ZUŠ . Markéta Vávrová Mgr, učitelka houslí, Jan Bárta DiS, uč.kytary , Richard Bohm, DiS, uč bicích
nástrojů , Jan Alán, DiS , učitel houslí a kytary.
Soutěže se zúčastnilo 13 houslistů a houslistek , 8 kytaristů a kytaristek a 4 bubeníci.
1.místo – housle v 0. kategorii do 9let získala Kateřina Skotáková
1.místo – housle - ve 2. kategorii do 11.let získala Johanka Marcinová a Josefína Hanzalová
1.místo – housle - v 7. kategorii do 26.let získala Natálie Podskalníková
1.místo – klasická kytara ve 2. kategorii do 11.let získal Jan Jirkovský
1.místo – akustická kytara ve 2. kategorii do 11.let získala Barbora Stukbauerová
1.místo – bicí nástroje ve 2. kategorii do 11.let získal Jonáš Matějka
1.místo – bicí nástroje v 4. kategorii do 13let získal Matěj Šach a Daniel Petřík - dvojnásobný vítěz celostátní soutěže všech ZUŠ v ČR.
Příští rok se koná v Říčanech okresní kolo soutěže v oboru housle a v jiných okresech Středočeského kraje i klasická kytara, doufáme , že se
nominujeme a budeme úspěšně reprezentovat naší ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice .
Jan Alán,vedoucí a vyučující obor strunných nástrojů

 

Tanec, ten nás baví_

… a nejen naše děti, ale bavil i nás rodiče, kteří dne 16.1.2019 v prostoru hlavního sálu
sokolovny ve Velkých Popovicích shlédli taneční vystoupení našich nejmenších,mladších i
velkých tanečníků pod vedením učitelky Terezky Daňkové a Veroniky Sehnoutkové
Vystoupení nás bavilo, do rytmu písně zpěváka Mikolase Josefa „Lie To Me“ jsme si
podupovali, prozpěvovali nebo tleskali a vůbec nám nevadilo, že jsme ten večer slyšeli tuto
skladbu vícekrát.
Pokaždé nám nejmenší tanečnice a tanečníci ze ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice a pobočky
z Kamenice, pod vedením paní učitelky Veroniky Sehnoutkové ,předvedli jinou a zajímavou
choreografii s prvky gymnastiky nebo trubkami. Je skvělé, že tanec baví nejen holky, ale že i
kluci si také rádi zatancují.
Pod vedením paní učitelky Terezky Daňkové se nám zkušenější tanečnice předvedly tajemně
zahalené do škrabošek v na mystické skladbě „Alegria“.
Pak jsme se pomyslně přenesly do doby první republiky, kdy další tanec se nesl v rozverném
rytmu Charlestonu.
V duchu temnější hudby podbarvené textem pseudolatiny jsme se přesunuli ještě o mnoho
let hlouběji a společně s nejtalentovanějšími tanečnicemi jsme propluli rytmem skladby
„Ameno“.
A nakonec veselý tanec „Party“ zakončil tento příjemně rozvlněný taneční večer.
A my rodiče moc děkujeme za skvělé výkony všech a už teď se těšíme, jaké zajímavé
choreografie si pro nás společně připraví tanečnice i tanečníci na další taneční vystoupení,
které se uskuteční v červnu tohoto roku.
Libuše Melounová