Facebook

Úspěchy v soutěžích a akce ZUŠ

2016/2017

2017/2018

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Dne 6.5. 2019 se v e Vzorné lidové knihovně uskutečnila pěvecká soutěž ZUŠ JOSEFA LADY.

Soutěže se zúčastnilo 17 dětí z pěveckého oddělení a soutěžilo se v 5. kategoriích.

1 .místa . /ve všech kategoriích/

Anna Bezstarosti, Eva Horká, Johana Marcínová, Alžběta Petříková, Natálie Pajerová, Barbora Stukbauerová

2. místa /ve všech kategoriích/

Kryštof Alán, Nicolas Krejčí, Josefína Pořízková, Šárka Sedláčková, Tereza Moravcová

3. místa/ ve všech kategoriích/

Rozálie Kouřimová, Jan Allán, Klára Westfálová

Dětem patří naše poděkování za hojnou účast a skvělé pěvecké výkony.

Aneta Aberlová, Irena Musilová,vyučující pěveckého oddělení ZUŠ JL

KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ

6.5. 2019 se uskutečnil v ZUŠ J. LADY nultý ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír.

Celkem se soutěže zúčastnilo 17 klavíristů.

Chtěli bychom tímto poděkovat bez výjimky všem žákům, kteří našli odvahu a do soutěže se přihlásili!

1. místa (ve všech kategoriích)

Jan Špirk, Alžběta Petříková, Aleš Knapp, Kateřina Kašparová, Vojtěch Šimek, Tereza Beková, Daniel Petřík, Richard Voců

2. místa (ve všech kategoriích)

Anna Bezstarosti, Eva Knappová,

3. místa (ve všech kategoriích)

Viktorie Pelikánová, Kristián Koláček

Čestná uznání :

Kryštof Alan, Eliška Rozsypalová.

Vyučující klavírnho í oddělení: Alena Marečková, Daniel Wunsch, Petr Opava

 

„Evropa ve škole“

Začátkem června tohoto roku čekalo ZUŠ Josefa Lady další v řadě významných ocenění. Tentokrát se jednalo o práce žáků z keramického oboru, kteří pod vedením Lindy Faitové získaly cenu v celostátní výtvarně-literární soutěži „Evropa ve škole“, za soubor keramik s názvem „Zvířecí parlament“. Soubor prací byl zpracován tak, aby poukazoval na zvířata jako na společné a zároveň neméně důležité obyvatele naší planety. Kombinovaná technika keramické šamotové hlíny s různými dalšími materiály včetně odpadů, kladla důraz i na ekologický pohled na problematiku spolusoužití se zvířaty a v názvu pak byla podtržena jejich rovnoprávnost.

Vyhodnocení se uskutečnilo 5. června v Plzni na Malé scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla a 6. června také proběhl při této příležitosti doprovodný program v Techmanii, jako součást vyhlášení a vernisáže.

„Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v 33 evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení. Nejdříve byla soutěž známá pod názvem „Den evropských škol“ a poté se ustálila pod názvem „Evropa ve škole“.

Linda Faitová,vyučující oddělení keramiky ZUŠ JL

 

XVI.Sluneční návrat

K oslavám jara v našem regionu se již tradičně připojil i zámek Berchtold, na kterém se o víkendu 25. – 26. května, pořádal Den děti spojený s výstavu automobilových veteránů.

K bohatému doprovodnému programu se v sobotu připojila naše Základní umělecká škola Josefa Lady se všemi svými odděleními.

S paní učitelkou Hanou Večeřovou z výtvarného oboru si návštěvníci mohli vyrobit drobné dárečky či vesele ozdobit obličeje svým dětem. To vše za doprovodu dětí z hudebního oboru, počínaje žáky kytarové třídy pana učitele Jana Bárty se svým Mikešovým kvartetem, které hrálo populární písně jako je „Hej Jude“ ,od kapely Beatles.

Akustické kytary střídaly dechové nástroje, kde nám Vojta Rais ze třídy paní učitelky Evy Křížalové představil zobcovou flétnu v půvabné jarní skladbě „Cvrček“ od Miroslava Hoška.

S příčnou flétnou se představila Eliška Pavlíková ze třidy pana učitele Miloslava Bartoše.

Pěvecké oddělení „strážili“ Mikuláš Křížala, Kryštof a Jan Alaánovi ze třídy paní učitelky Ireny Musilové v písni Jaroslava Ježka „Tři strážníci“.

Do pohádky „O Červené karkulce“ nás s sebou v písni Jaroslava Uhlíře vzala Anička Bezstarosti z pěvecké třídy paní učitelky Anety Aberlové.

Do pohádkového programu zapadlo i vystoupení tanečního oddělení s názvem „Strašidla“ pod vedením paní učitelky Veroniky Sehnoutkové.

Taneční sólo „Kabaret“patřilo Karolíně Rálkové z ročníku paní učitelky Terezy Daňkové.

Celé vystoupení završil smyčcový soubor pana učitele Jana Alána, doplněný o zobcové flétny, příčné flétny a lesní roh, který nastudoval melodie stříbrného plátna.

Uvědomíme-li si, že v přírodě je jaro spjato s příchodem mláďat, je Zámek Berchtold s přírodní scenerií vhodným místem k oslavě našich dětí. Budeme si tedy přát, abychom Vám s dětmi z naší ZUŠ Josefa Lady zpříjemnili další nejen jarní dny.

Bc.Miloslav bartoš,vedoucí hudebního oboru ZUŠ Josefa Lady

 

 „MALUJEME PRO AFRIKU“

Záměrem soutěže je seznámit děti a mládež s dějinným významem Bible a vlivem na všechny oblasti života jednotlivců, společností i celých národů. Cílem soutěže je proniknout ke smyslu tohoto díla po staletí ovlivňujícího všechny oblasti lidského života, díla, které i v současnosti promlouvá k mnoha palčivým problémům společnosti, vystavěné na těchto základech. Soutěž by měla motivovat malé umělce a podpořit jejich zájem k výtvarné tvorbě inspirované Biblí, která po celá staletí zůstává trvale zdrojem kultury a umění všeho druhu. Pomůže účastníkům soutěže lépe pochopit mnoho hudebních a výtvarných děl a rozšíří jejich všeobecný přehled. Měla by také probudit v dětech pocit solidarity s jinými dětmi v zemích třetího světa a upozornit na podmínky, ve kterých vyrůstají.

Děti z výtvarného oboru se jako každý rok zúčastnily a byly úspěšné. Nejvíce zabodovala grafická díla, která měla u poroty velký úspěch. V 1. kategorii se umístila s 1. místem Adéla Blažková, 2. místo získala Kristina Melounová a 3. místo Justýna Matoušová. Ve 2. kategorii získala 1. místo Kateřina Kohlová, 3. místo Amália Tara Žlůva a zvláštní cenu za kresbu dostal Jan Hotový. Předání cen a diplomů proběhne 22. 9. 2018 ve Vranově nad Dyjí. Dětské práce budou průběžně vystavovány u nás i v zahraničí. K tomuto krásnému úspěchu dětem gratulujeme a přejeme další takové úspěchy.

 

Karlovarský skřivánek 2019“

Dne 8.2.2019 proběhl v Mělníku již XXIII. ročník celostátní pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019.

Soutěže se zúčastnily 2 žačky ZUŠ Josefa Lady - desetiletá Barbora Stukbabuerova a dvanáctiletá Karolína Blažiková.

Barbora Stukbauerová s písní lidovou- Proměny a

písní lidovou anglickou- Dobrodružství s Bohem Panem, si odnesla uznání a cenu poroty za hudební projev. Obě dvě děvčata zpívala s nadšením a podala krásné výkony a já jako jejich učitelka jsem na ně velmi pyšná.

Aneta Aberlová ,vyučující sólového zpěvu ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

 

Bubenický seminář v ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Dne 17. 1. 2019 se v učebně výuky bicích nástrojů konal naučný seminář, který vedl přední český bubeník a pedagog Václav Zima.

Akce se zúčastnila početná skupina žáků bicího oddělení, která měla k dispozici paličky, gumová cvičítka a podklady k výuce. Obsahem semináře byl obecný náhled na správnou ergonomii těla, držení paliček, základní údery, využit

 

í různých bubenických technik v praxi a spousta dalších praktických dovedností. Žáci měli také možnost poslechnout si dvě hudební skladby zahrané na profesionální elektronickou bicí soupravu značky Yamaha. Tu si poté mohli sami vyzkoušet. V závěru nechyběla ani smršť zvědavých dotazů na zkušeného matadora.

Učitelé bicího oddělení ZUŠ Velké Popovice si nemohli seminář vynachválit a doufají, že do budoucna budou moci svým žákům poskytovat podobné zážitky a zkušenosti.

Eduard Štěpánek, učitel bicích nástrojů ZUŠ Josefa Lady

 

 

Okresní soutěžní přehlídka LDO

ZUŠ Klecany- 22.2. 2019 LDO ze ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice získal ocenění.   

 

 

 

 

„CESTA TŘÍ KRÁLŮ“

Charita Jeseník vyhlásila 12. ročník výtvarné soutěže na téma „Cesta tří králů“.  Soutěže se poprvé zúčastnili i naši žáci z výtvarného oboru. Téma je velice zaujalo a bavilo. Děti byly velice kreativní a myslím, že do svých dílek daly maximum. Vyhlášení výsledků proběhlo 8. února a ve 2. kategorii obsadila krásné 2. místo Klára Hájková. Všem dětem, které se zúčastnily, děkujeme a Klárce gratulujeme!

 

 ,,KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ"

V letošním roce měla tato soutěž kromě obvyklých témat týkajících se krkonošské přírody,zvláštní kategorii s tématem :“Ochrana ohroženého tetřívka obecného.“

V celorepublikové konkurenci získala Barbora Žemlová ve 2.kategorii Čestné uznání za malbu s tímto názvem.

 

,, DOMA HOŘÍ A CO DÁL?"

Výtvarná soutěž Sdružení hasičů Čech a Moravy dostala letos nový název a rozměr.

Proto byla účast škol a sdružení regionu velice početná a na dobré úrovni.

Ve výtvarné části získali v kategorii ZUŠ 1: 1.místa Jan Barták a Johana Nováková,2.místo Matěj Mahďák,3.místo : Denisa Dvořáková a Adéla Janatová.

V kategorii ZUŠ 2 obsadil 1.místo Jakub Sůsa,2.místo Adéla Zoulová,3.místo Jan Sůsa.

V kategorii středních škol zvítězila Natálie Podskalníková,3.místo získala Julie Smíšková.

Nezahálel ani literárně –dramatický obor a pod vedením paní učitelky Libuše Haškové si do soutěže připravili mladší i starší žáci několik vlastních děl.

V nejmladší kategorii zvítězila Adéla Janatová,2.místo obsadila Kateřina Kašparová,obě za povídku.

Ve 2.kategorii obsadil Stanislav Havlíček 3.místo se svou básní.

Nejstarší,3. kategorii vyhrála suverénně Lucie Pospíšilová za velice pěkně propracovaný příběh,2.místem ocenila porota báseň Natálie Žákové.

Všechny práce postoupily do krajského kola.

Všem dětem gratulujeme a děkujeme!

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ JL Velké Popovice

 

Velikonoční setkání ve Strančicích

 V sobotu 6.4.2019 proběhlo Velikonoční setkání na náměstí Emila Kolbena ve Stránčicích.

Naše ZUŠ Josefa Lady zde vystoupila po zahajovacím projevu ve 13.00, jako součást kulturního programu, který pokračoval do odpoledních hodin. Toto setkání organizovalo Rodinné centrum Lodička, za podpory obce Stránčice.

Vystoupení zahájila dvěma popovými písněmi žákyně paní učitelky Ludmily Ostash Johanka Marcinová. Jako druhý zahrál na kytaru dvě lidové písně Nicolas Jan Žlůva, za doprovodu Jana Alána.

Píseň  „Mezi horami“ zazpíval žák Matěj Bezstarosti a vystoupení zakončila Barbora Stukbauerová z ročníku p.uč.Anety Aberlové s písní „Proměny“.

Počasí této akci přálo a dobrý zvuk z podia přispěl k potlesku a spokojenosti všech diváků i rodičů koncertujících dětí.

Za pozvání na tuto akci děkujeme pořadatelce Michaele Hupcejové a těšíme se na další spolupráci.

za ZUŠ Josefa Lady  Jan Alán, vyučující smyčcového odělení

 

 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA LITERÁRNĚ DRAMATICKÝCH OBORŮ ZUŠ

Literárně -dramatický obor ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice se 22.2.2019 zúčastnil divadelní přehlídky v ZUŠ Klecany.
Na konci minulého roku soubor nastudoval pohádku“ Princezna na hrášku“, se kterou na divadelní přehlídce vystoupil. V inscenaci jsme mohli vidět :
Natálii Žákovou
Štěpánku Štancovou
Kateřinu Skotákovou
Adélu Janatovou
Stanislava Havlíčka
Anežku Nachtigalovou
Přehlídky se zúčastnily kolektivy z ostatních ZUŠ regionu ,a to s velmi pěknými a rozmanitými inscenacemi. Každý soubor dostal prostor, kde se mohl v klidu připravit , soustředit a čas vyzkoušet si inscenaci na pódiu s hudbou a osvětlením. Nebyla nouze ani o občerstvení, vše perfektně připravila hostící ZUŠ Klecany. Pro děti to byla nová zkušenost, tak v souboru panovala jemná nervozita, která je ale neodmyslitelnou součástí každého vystoupení. Porota byla sympatická a svou úvodní řečí všechny uklidnila. Pak už zbývalo si přehlídku náležitě užít a načerpat další inspiraci. Po shlédnutí všech inscenací nastalo vyhlášení odbornou porotou. A jak dopadla ZUŠ Josefa Lady? Dramatický obor získal Diplom –tzv. " Stříbrné pásmo" a ocenění „Za netradiční uchopení pohádkového
příběhu“.
Za celý dramatický obor ZUŠ Josefa Lady chceme srdečně poděkovat odborné porotě, která určitě neměla snadné rozhodování, celé ZUŠ Klecany a paní ředitelce za úžasné zázemí a vstřícnou atmosféru, v níž se divadelní přehlídka nesla, všem souborům za inspirativní práci a děkujeme, že jsme mohli být součástí.
Tak zase za rok na shledanou.)

MgA.Libuše Hašková,vyučující LDO ZUŠ JL Velké Popovice

 

Školní kola hudebních soutěží ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Dne 19.2,2019 proběhla ve Vzorné knihovně ve Velkých Popovicích , soutěž strunných a bicích nástrojů dětí ze ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích
Soutěžilo se postupně na housle , kytaru a bicí nástroje ,
Soutěž hodnotila čtyřčlenná komise složená z učitelů ZUŠ . Markéta Vávrová Mgr, učitelka houslí, Jan Bárta DiS, uč.kytary , Richard Bohm, DiS, uč bicích
nástrojů , Jan Alán, DiS , učitel houslí a kytary.
Soutěže se zúčastnilo 13 houslistů a houslistek , 8 kytaristů a kytaristek a 4 bubeníci.
1.místo – housle v 0. kategorii do 9let získala Kateřina Skotáková
1.místo – housle - ve 2. kategorii do 11.let získala Johanka Marcinová a Josefína Hanzalová
1.místo – housle - v 7. kategorii do 26.let získala Natálie Podskalníková
1.místo – klasická kytara ve 2. kategorii do 11.let získal Jan Jirkovský
1.místo – akustická kytara ve 2. kategorii do 11.let získala Barbora Stukbauerová
1.místo – bicí nástroje ve 2. kategorii do 11.let získal Jonáš Matějka
1.místo – bicí nástroje v 4. kategorii do 13let získal Matěj Šach a Daniel Petřík - dvojnásobný vítěz celostátní soutěže všech ZUŠ v ČR.
Příští rok se koná v Říčanech okresní kolo soutěže v oboru housle a v jiných okresech Středočeského kraje i klasická kytara, doufáme , že se
nominujeme a budeme úspěšně reprezentovat naší ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice .
Jan Alán,vedoucí a vyučující obor strunných nástrojů

 

Tanec, ten nás baví_

… a nejen naše děti, ale bavil i nás rodiče, kteří dne 16.1.2019 v prostoru hlavního sálu
sokolovny ve Velkých Popovicích shlédli taneční vystoupení našich nejmenších,mladších i
velkých tanečníků pod vedením učitelky Terezky Daňkové a Veroniky Sehnoutkové
Vystoupení nás bavilo, do rytmu písně zpěváka Mikolase Josefa „Lie To Me“ jsme si
podupovali, prozpěvovali nebo tleskali a vůbec nám nevadilo, že jsme ten večer slyšeli tuto
skladbu vícekrát.
Pokaždé nám nejmenší tanečnice a tanečníci ze ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice a pobočky
z Kamenice, pod vedením paní učitelky Veroniky Sehnoutkové ,předvedli jinou a zajímavou
choreografii s prvky gymnastiky nebo trubkami. Je skvělé, že tanec baví nejen holky, ale že i
kluci si také rádi zatancují.
Pod vedením paní učitelky Terezky Daňkové se nám zkušenější tanečnice předvedly tajemně
zahalené do škrabošek v na mystické skladbě „Alegria“.
Pak jsme se pomyslně přenesly do doby první republiky, kdy další tanec se nesl v rozverném
rytmu Charlestonu.
V duchu temnější hudby podbarvené textem pseudolatiny jsme se přesunuli ještě o mnoho
let hlouběji a společně s nejtalentovanějšími tanečnicemi jsme propluli rytmem skladby
„Ameno“.
A nakonec veselý tanec „Party“ zakončil tento příjemně rozvlněný taneční večer.
A my rodiče moc děkujeme za skvělé výkony všech a už teď se těšíme, jaké zajímavé
choreografie si pro nás společně připraví tanečnice i tanečníci na další taneční vystoupení,
které se uskuteční v červnu tohoto roku.
Libuše Melounová

 

KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ

 V letošním roce měla tato soutěž kromě obvyklých témat týkajících se krkonošské přírody, zvláštní kategorii s tématem: „Ochrana ohroženého tetřívka obecného.“ V celorepublikové konkurenci získala Barbora Žemlová ve 2. kategorii Čestné uznání za malbu s tímto názvem.

 

DOMA HOŘÍ, A CO DÁL?

Výtvarná soutěž Sdružení hasičů Čech a Moravy dostala letos nový název a rozměr. Proto byla účast škol a sdružení regionu velice početná a na dobré úrovni. Ve výtvarné části získali v kategorii M2: 3. místo Tobiáš Jamrich, v kategorii ZŠ 1: 1. místo Václav Barták a 2. místo Gabriela Stulíková, kteří dochází na výtvarný kurz do ZŠ Kunice, kde má naše ZUŠ pobočku. V kategorii ZUŠ 1 obsadila 1. místo Johana Nováková, 2. místo Matěj Mahďák a 3. místo Denisa Dvořáková. V kategorii ZUŠ 2: 1. místo Jakub Sůsa, 2. místo Adéla Zoulová, 3. místo Jan Sůsa a Adéla Janatová. V kategorii ZŠ 4 zvítězila Natálie Podskalníková a 3. místo získala Julie Smíšková.

 

ÚSPĚCH LDO

 Nezahálel ani literárně- dramatický obor a pod vedením paní učitelky Libuše Haškové si do soutěže připravili mladší i starší žáci několik vlastních děl. V nejmladší kategorii zvítězila Adéla Janatová, 2. místo obsadila Kateřina Kašparová, obě soutěžily s povídkou. Ve 2. kategorii obsadil Stanislav Havlíček 3. místo se svou básní. Nejstarší, 3. kategorii vyhrála suverénně Lucie Pospíšilová za velice pěkně propracovaný příběh, 2. místem ocenila porota báseň Natálie Žákové. Všem dětem gratulujeme a děkujeme!

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: MALUJEME PÍSNIČKY

 DDM JM vyhlásilo již 12. ročník výtvarné soutěže!

Širokým tématem, které celou soutěž spojovalo, byla PÍSNIČKA. I letos hrála velkou roli dětská fantazie a představivost. Malování písniček nabídlo velké množství námětů a jejich zpracování. Žáci z VO se každoročně zapojují do soutěží pořádaných DDM JM a opět bodovali.

Tentokrát to byl v I. kategorii B Tobiáš Jamrich, který získal 2. místo. V kategorii II. B  1. místo Barbora Valentová a 3. místo získal Daniel Kurbatov a Jan Křížala. Ve III. kategorii B získala 1. místo Barbora Žemlová, 2. místo Amália Tara Žlůva a 3. místo Evelína Hodačová.

 

47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Památník Lidice

Letošní ročník se konal pod záštitou ministra kultury, ministra zahraničních věcí, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO, generálního ředitele Českých center, rektora Vysoké školy chemicko – technologické v Praze. Kiara Golvere, 10 let, Lotyšsko Z expozice MDVV v Lidické galerii TÉMA: Pro letošní ročník bylo ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO vybráno téma CHEMIE s podtématy “Význam ohně pro lidstvo, Alchymie a alchymisté, Atom, Molekula, Sloučenina, Slavné objevy, Chemie ve všedním životě, Barvy kolem nás”. Proč chemie? Je to totiž již přesně 150 let, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova periodická soustava prvků, jeden ze základních pilířů moderní chemie. Chemie se neoddiskutovatelně prolíná našimi životy a provází nás doslova na každém kroku. Výstava ukazuje, že i chemie může být inspirativní a zábavná. Návštěvníky překvapí kreativita, množství témat i vysoká kvalita prací. Do 47. ročníku bylo registrováno 15 336 prací ze 70 zemí světa, přičemž se svou účastí mohou pochlubit země jako Srí Lanka, Turkmenistán či premiérově Saudská Arábie. Mezinárodní porota ocenila v březnu 1179 děl - ty nejlepší obdrží medaili Lidické růže (letos 164 medailí). Necelá tisícovka těchto prací bude vystavena tradičně v Lidické galerii a dvě stě v Národním technickém muzeu, které je hlavním partnerem letošního ročníku.

Žáci z VO se zúčastnili, jako každý rok a byli úspěšní! Čestné uznání získala Jolana FALCOVÁ a Eliška TŮMOVÁ, které vytvořily dílka technikou „monotypu“. Za keramiku získal čestné uznání Filip KUMSTA. Gratulujeme!