Ohlédnutí za červnem 2023

ZUŠ OPEN 2023 – ohlédnutí

Již sedmým rokem se ZUŠ Josefa Lady zúčastnila celostátního festivalu základních uměleckých škol s názvem ZUŠ OPEN. Letošní ročník jsme pojali v duchu filmových a muzikálových melodií. Program byl bohatý a představily se v něm všechny obory naší školy. Rozmanitý byl i věk účinkujících. Přítomní diváci mohli vidět (a hlavně slyšet) spoustu známých i méně známých melodií z různých filmů, seriálů, večerníčků a muzikálů.
Vyučující tanečního i literárně dramatického oboru připravili krátká vystoupení a výtvarný obor předvedl formou výstavy díla našich žáků a jako bonus si mohli přítomní diváci vyrobit originální trika na památku.
Pro oživení jsme nakonec programu pozvali profesionální muzikálové zpěváky, kteří ozvláštnili naše vystoupení. V každém případě bylo vystoupení našich žáků na prvním místě. Bezmála pětihodinový „maraton“ filmové, televizní a muzikálové hudby byl, díky skvělé přípravě všech zúčastněných, na vysoké úrovni
Chci z celého poděkovat všem účinkujícím za skvělé výkony, jejich pedagogům za výbornou přípravu, obci Velké Popovice za podporu naší školy a Pivovaru Velké Popovice za bezplatné poskytnutí prostoru za „starou vrátnicí“.
Protože chceme tradici této akce udržovat, můžete se těšit na příští ročník ZUŠ OPEN, který bude probíhat opět ve druhé půlce května 2024 v areálu pivovaru. Nebudu však prozrazovat téma ani termín. Včas se vše dozvíte na našem webu www.zus-popo.net a na propagačních materiálech. Předpokládáme i nějaké překvapení nakonec programu v podobě vystoupení známého zpěváka či zpěvačky.

Mgr. Pavel Špunda, ředitel školy

Očima Rodičů

ZUŠ OPEN akce nejen pro rodiče

Poslední květnový den se v prostorách pivovaru uskutečnila povedená akce – festival žáků Základní umělecké školy Josefa Lady – ZUŠ OPEN 2023. Ačkoli by se podle názvu mohlo zdát, že jsou vystoupení určená jenom dětem a rodinám vystupujících, byl to spíš takový hudební minifestival, který vyvrcholil vystoupením školních kapel Mikešáci a Mikeshrock, školního orchestru a známými hity v podání českých muzikálových zpěváků.
ZUŠ OPEN se v areálu pivovaru ve Velkých Popovicích konalo již druhým rokem, nyní v pěkném prostředí nově zrekonstruovaného prostranství před pivovarem. Celkem se od 14:30 až do 20.00 předvedlo více než 40 pěveckých, hudebních, tanečních a dramatických čísel. Akci zahájili žáci a žákyně nižších ročníků, u kterých se až nechce věřit, co všechno se dokázali naučit třeba už za první rok na ZUŠ. Bylo pěkné pozorovat radost i neskrývané dojetí rodičů, když vidí, že se jejich ratolest dokáže sama za sebe postavit na profesionální stage, před tolik diváků. Obzvláště nejmladší účinkující zaslouží obdiv za nasazení i odvahu a jejich učitelům patří dík za pěkně připravená a nacvičená vystoupení. Postupem odpoledne následovali účinkující z vyšších ročníků a celou dobu se příjemně střídal zpěv i hudební nástroje, sólová i skupinová vystoupení občasně proložená tanečním nebo dramatickým představením. Program tak postupně gradoval, a na scénu se v průběhu odpoledne dostali i žáci a formace, které uspěli i v národních talentových soutěžích. Vrcholem podvečera byla vystoupení školního orchestru a kapel ZUŠ v několika sestavách, které rozpohybovaly publikum, a člověku při některých skladbách naskakovala husí kůže.
K perfektnímu dni přispěla i výborná organizace ze strany vedení a pedagogů naší ZUŠ, kteří formou výstavy představili zajímavé práce žáků z jiných uměleckých oborů – keramiky, kresby i designu. Pro návštěvníky akce byl připraven program z výtvarného oboru ZUŠ, kdy si zájemci mohli vyrobit památeční tričko nebo vlastnoruční keramiku. K pohodě určitě přispělo hezké počasí i možnost občerstvení v nově otevřeném kiosku při vstupu do areálu a dětské hřiště pro nejmenší.
Z pohledu diváka bylo ZUŠ OPEN jedno krásně strávené odpoledne. Muzikantům, zpěvačkám i zpěvákům patří jedno velké bravo a přání mnoha úspěchů v další umělecké činnosti. Ročník 2023 potvrdil, že se ze ZUŠ OPEN stává akce, na které v příštím roce nesmíte chybět!

Ing. Lukáš Werner Ph.D. tel: 737 602 102 e-mail: wernerlukas@yahoo.com

Talent La Sophia

Dvě pěvecké naděje ze ZUŠ Velké Popovice, ze třídy paní učitelky Mgr. Dity Stromko, se dostaly do so semifinále XV. Ročníku Talent La Sophia. Eva Horká a Natálie Pajerová se budou účastnit soustředění semifinalistů na konci prázdnin v Benešově. Součástí programu je mimo jiné: sólový zpěv, sborový zpěv, zumba, gymnastika, joga, pilates, moderní tanec, základy baletních pozic, dějiny hudby, hudební teorie, plavání, atletika, společné hry, herectví.
Závěrečný galakoncert Talent La Sophia se uskuteční říjen/listopad. Semifinalisté mají možnost se také předvést na koncertě Film festival Poděbrady 26. 9. 2023

Držíme palce………

Mgr. Dita Stromko

Soutěž LDO – červen 2023 – Magdaléna Koutová

Začátek prázdnin je čas odpočinku, ale také pocitu uspokojení po dobře vykonané práci. Ten bude moci prožívat žákyně ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích, oboru literárně dramatického, Magdaléna Koutová (12 let), která zvítězila v okresním kole literární části soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předání cen proběhlo 6.6.2023 v Hasičské záchranné stanici v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Magdaléna přesvědčila porotu dramatizací vlastní pohádky Plamenové království. Tu nejdříve napsala jako povídku, poté ji přepracovala do podoby krátké divadelní hry, kterou by ráda nastudovala se svými kamarády v ZUŠ jako divadelní představení.

Ze třídy paní Andrey Šebek Procházkové