První ročník Ladových letních kurzů v ZUŠ Josefa Lady

Ladovy letní kurzy byly skvělým nápadem mého zástupce Honzy Bárty. Když všem tuto vizi představil, kolegové projevili nadšení, ale málokdo z nás si dovedl představit, co to bude obnášet. Na to jsme přišli se začátkem. Dali jsme si limit 60 dětí, a ten byl téměř naplněn.
První den nás trochu provázely zmatky s rozdělením účastníků do jednotlivých skupin, ale poté již šlo vše hladce. Děti si vyzkoušely všechny umělecké obory a v rámci toho nacvičily závěrečné vystoupení nejen pro rodiče.

Každý večer byl zakončen nějakým programem. Vystoupila skupina s názvem MalemIrish hrající irský folklór, další den jsme slyšeli folklórní soubor Benešáček s českými lidovými písničkami a jeden večer si děti pod vedením naší bývalé žákyně a v současnosti studentky VŠ UMPRUM v Praze Markéty Špundové a naší učitelky Hany Šimkové mohly vytvořit drobné keramické předměty. Poslední den patřil vystoupení dětí s divadelním představením, sólovými výstupy, zazněly i melodie v podání hudebního souboru, obohacené tanečním vystoupením a všichni si mohli prohlédnout výtvarná díla dětí.

Účastníci byli nadšení, rodiče měli radost, že to jejich ratolesti baví, a i když lektoři každý večer „padali na ústa“, měli jsme všichni dobrý pocit, že jsme se touto akcí „trefili do černého“ a utvrdily nás v tom dotazy, jestli budeme tuto akci opakovat i příští rok.

Přesto, že se objevila stížnost od občanů na údajný hluk, byla tato akce hodnocena dětmi i rodiči velice pozitivně a ti, kteří se kurzů zúčastnili, měli zájem se přihlásit i na příští ročník, přestože byli upozorněni, že již nebudeme moci dát zvýhodněnou cenu jako letos.

Všichni jsme byli večer unaveni, ale byla to taková příjemná únava z pocitu dobře vykonané práce.

Chci poděkovat svému zástupci Honzovi Bártovi za to, že akci vymyslel a dotáhl ji do zdárného konce se vším, co k ní patřilo. Další dík patří všem lektorům za obětavou práci s dětmi a zvládání někdy obtížnějších situací. Velký dík též patří rodičům za podporu, velmi milé e-maily a nápady pro zlepšení, které určitě využijeme při příštím, 2. ročníku Ladových letních kurzů. Nemohu též zapomenout na našeho zřizovatele, jímž je obec Velké Popovice, za podporu naší školy.
Těšíme se na příští ročník, který bude, po vychytání „dětských nemocí“ z letošního ročníku, určitě ještě lepší.

Mgr. Pavel Špunda, ředitel ZUŠ.