Výtvarný obor:

kresba, malba, grafické techniky, textilní techniky,
prostorové a dekorativní práce s netradičními materiály,
přípravná výtvarná výchova
samostatný obor: keramika
fotografie (klasická a digitální)

PC grafika