Taneční obor:

Do přípravné taneční výchovy jsou přijímány děti předškolního věku. Ve výuce se učí formou her a cvičení pohybovým dovednostem, správnému držení těla a prostorovému a hudebnímu cítění.
V prvním a druhém ročníku se u dětí v pohybové a taneční průpravě rozvíjí správné držení těla, zvyšuje se pohyblivost, pružnost, obratnost a koordinace. Učí se pracovat s rytmem, tempem, dynamikou a prostorem. Ve třetím až sedmém ročníku se vyučuje lidový tanec, současný tanec a klasická taneční technika. Ve výuce je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě a tvůrčí schopnosti. Zdokonalují se pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje se smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.

V rámci tanečního oboru se vyučuje také step.