Dramatický obor:

dramatická výchova individuální a skupinová, pohybová
práce s hlasem, textem, moderování, režie, práce s kamerou
vlastní návrh a tvorba scény, kostýmů