VYUČOVANÉ OBORY

HUDEBNÍ OBOR:

individuální výuka:

 • klavír,
 • zobcová a příčná flétna,
 • akordeon,
 • kytary – klasická, elektrická, basová,
 • bicí nástroje,
 • trubka,
 • lesní roh,
 • klarinet,
 • saxofon,
 • housle,
 • violoncello,
 • kontrabas,
 • sólový zpěv
 • (školné 1300,- Kč/pololetí).

skupinová výuka:

 • sborový zpěv – klasický, operní, muzikál, přípravná hudební výchova, hudební nauka, souborová hra, pop, rock (školné 1200,‑ Kč/pololetí)

VÝTVARNÝ OBOR:

 • kresba, malba, grafické techniky, textilní techniky, prostorové a dekorativní práce s netradičními materiály,
 • přípravná výtvarná výchova
 • (školné 1200,- Kč/pololetí).

samostatné obory:

 • keramika
  • základní studium – školné 1500,-Kč/pololetí
 • digitální fotografie (školné 1200,- Kč/pololetí),
 • PC grafika a animace (školné 1500,- Kč/pololetí)

TANEČNÍ OBOR:

 • pohybová průprava – základy sportovní a rytmické gymnastiky, správné pohybové návyky, dětské taneční hry, pohybová rytmika
  taneční praxe – klasická taneční technika, tanec lidový, scénický, moderní, základy baletu, pohybové herectví
 • step – přípravná pohybová a taneční výchova pro žáky od pěti let
 • (školné 1200,- Kč/pololetí).

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • dramatická výchova individuální a skupinová, pohybová práce s hlasem, textem, moderování, režie, práce s kamerou, vlastní návrh a tvorba scény a kostýmů
 • (školné 1200,- Kč/pololetí).

KURZY – SKUPINOVÁ VÝUKA

 • Tanečni kurz, (1500,-Kč/pololetí)
 • Výtvarný kurz (1200,-Kč/pololetí)
 • Kurz zpěvu, klavíru, kytary a zobcové flétny (1500,-Kč/pololetí)