O škole

Samostatná Základní umělecká škola Velké Popovice vznikla 1.9.1990.

Čestný název „Základní umělecká škola Josefa Lady, Velké Popovice, příspěvková organizace“ jí byl udělen v roce 2017.

V současné době navštěvuje školu 430 žáků v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém. Prostřednictvím kvalitních pedagogů nabízí široké spektrum vzdělávacích možností, včetně přípravy k dalšímu studiu na uměleckých školách.