Celostátní happening ZUŠ OPEN 30. 5. 2017

Nevšední kulturní zážitek na zámku Berchtold v podání nadějných žáků ZUŠ Velké Popovice se uskutečnil dne 30. 5. 2017 od 18:00 hodin u příležitosti ZUŠ OPEN. Celkem 39 výjimečných vystoupení, v kterých zazněly zobcové flétny (včetně profesionálně sladěného souboru zobcových fléten), klavír, klarinet, housle, příčné flétny, kytary, (včetně souboru smyčce), ale i violoncello. Bylo možné obdivovat krásné hlasy nadějných zpěvaček. Hudební vystoupení doplnila taneční vystoupení, kde mladí tanečníci ukázali svůj cit pro hudbu a pohyb zároveň v lidových, ale i scénických tancích. Nechyběla ani okénka poezie. Všichni žáci ZUŠ Velké Popovice předvedli perfektní výkony a nabídli posluchačům pestrou a hodnotnou kulturní potravu. Vystoupením ZUŠ Velké Popovice zcela naplnila cíle festivalu ZUŠ OPEN, celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Místní základní umělecká škola patří mezi 355 škol, které dne 30. května 2017 v rámci jednoho společného dne představily svůj program pro širokou veřejnost. Vytvořil se prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o kultivaci nejmladší generace. Tento den je dnem oslav sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. My posluchači jsme byli potěšeni, že jsme mohli být u toho.

Na závěr bych poděkovala všem účinkujícím za předvedené výkony, za kterými je spousta píle a odříkání, pedagogům za obětavou, láskyplnou a expertní práci s našimi dětmi, vedení ZUŠ pak za maximální úsilí při vedení základní umělecké školy. Rozloučila bych se slovy Magdaleny Kožené: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ Hýčkejme a podporujme místní základní uměleckou školu a važme si nasazení všech pedagogů, kteří přistupují k našim dětem s láskou, respektem, podporou a maximální profesionalitou.

Andrea Lichtenbergová, Šárka Bradová