Dne 27. 6. 2017 byl se souhlasem vnuka malíře Josefa Lady, pana Mgr. Josefa Lady, udělen MŠMT naší škole čestný název ,,Základní umělecká škola Josefa Lady, Velké Popovice, příspěvková organizace“.

Bez názvu