Výuka v „Době Korona“

Uzavření škol v době koronavirové nás všechny postavila do nové situace, která byla náročná nejen pro rodiče, ale i pro nás pedagogy.

Nová forma výuky si žádala mnohem více kreativity v oblasti moderních technologií a větší komunikaci s žáky i rodiči. Abychom už tak tíživou situaci udělali pro žáky i rodiče co nejsnazší, hledaly jsme s kolegyněmi z výtvarného oboru způsob, který by byl nejen efektivní, ale i zábavný. Vytvořily jsme pro žáky tzv.“ Výtvarné výzvy aneb hecni se, bav se, uč se!“

Výtvarná zadání v hravé formě, které bylo možné plnit napříč výtvarnými obory ,a plnit tak nejen samotné zadání učitelů, ale zároveň si připisovat počet splněných výzev do celkového hodnocení. Prostě čím víc splníš, tím větší šanci máš na hlavní cenu. Tento způsob se ukázal jako pro žáky velmi motivující a nakonec se naučili i nové techniky z jiných oborů.

Pro nás pro pedagogy byla nejdůležitější zpětná vazba ze strany rodičů, díky které jsme byly schopné hledat nové možnosti a témata a na výtvarné výzvy jsme tak měly velmi kladné ohlasy. To nás s kolegyněmi z výtvarného oboru utvrdilo v tom, že jsme se se vzniklou situací profesionálně „popasovaly“ a dokázaly i v takovýchto těžkých dnech najít způsob on-line spolupráce, který bude pro rodiče srozumitelný a pro žáky kvalitní a zároveň hravou učební pomůckou.

Práce si můžete prohlédnout na webu školy : www.zus-popo.cz

Linda Faitová,D.i.S,vyučující keramiky VO ZUŠ JL Velké Popovice