Výtvarná soutěž „Malujeme pro Afriku“ –

letošní ročník s tématem „Stvoření světa“

Třetím rokem se velkopopovická Základní umělecká škola zúčastnila soutěže s názvem Malujeme pro Afriku. Jedná se o projekt Institutu pro křesťanskou kulturu, kdy každoročně je vyhlášena výtvarná soutěž s biblickým tématem. Nejlepší práce jsou vydraženy a výtěžek z dražby jde na nejchudší oblasti v Africe. Porota hodnotila celkem 155 prací v několika kategoriích Nad soutěží mají patronát arcivévodkyně Herta Margarete Habsburg-Lotringen s manželem Sandorem. Ti se také letos ujali předávání hlavních cen.

Naše škola má každoročně velký úspěch, letos bylo našim žákům uděleno 6 hlavních cen. Předávání hlavních cen probíhá v nádherném moravském městě Vranov nad Dyjí. Do Vranova se z oceněných dostavila Adélka Zoulová, která z rukou arcivévodkyně převzala cenu za 1.místo v 1 kategorii. Ostatní ceny převzal zástupce ředitelky Mgr. Pavel Špunda. Po předání pokračoval program slavnostním obědem a výletem do nedalekého Gerasu v sousedním Rakousku, na prohlídku kláštera a pro zájemce tam proběhla také mše.

Vernisáž výstavy soutěžních prací s předáním nevyzvednutých cen se konala v úterý 11.října v klášteře u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze. Na vernisáž se také většina dětí nemohla dostavit, proto za ně ocenění převzala paní ředitelka Mgr. Zdeňka Valentová.

Ocenění žáci:

  1. Kategorie (1. – 5. třída ZŠ)
  2. místo – Adéla ZOULOVÁ, 10 let – ZUŠ Velké Popovice
  3. místo – Adéla JANATOVÁ, 7 let – ZUŠ Velké Popovice

zvláštní cena – Matěj PAVLIŠTÍK, 4 roky – ZUŠ Velké Popovice

 

  1. Kategorie (6. – 9. třída ZŠ)
  2. místo – Nikola VEJNOSKOVÁ, 13 let – ZUŠ Velké Popovice
  3. místo – Natálie PODSKALNÍKOVÁ, 12 let – ZUŠ Velké Popovice

zvláštní cena – Jana ČERMÁKOVÁ, 13 let – ZUŠ Velké Popovice

 

Další  10 žáků dostalo Čestná uznání za účast.

Příštího,již IV. ročníku se opět zúčastníme.

 

Všem našim žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěšných, oceněných prací.

Mgr. Zdeňka Valentová ředitelka ZUŠ

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky