Jako každý rok, tak i letos, paní učitelky Eva Kudláčková a Tereza Daňková připravily se svými svěřenci taneční vystoupení na závěr školního roku. Vystoupení bylo živé, dynamické, z dětí při něm vyzařovala radost a bylo vidět, že si předvedení toho, co se naučily, velice užívají. Také z rozzářených tváří diváků bylo vidět, že se jim vystoupení líbí.

Náš školní výukový program má motto „Umění s radostí – radost z umění“. Radost z jakékoli činnosti se nedá nařídit, ta se „pouze“ prožívá. Proto jsem rád, že na tomto vystoupení z dětí radost vyzařovala, což je důkazem toho, že v hodinách, kde se po nich vyžaduje kázeň a naučení předepsaných výstupů, pracují s radostí, která se odráží v připraveném vystoupení.

Přeji všem tanečníkům, aby si užili prázdniny a v září nastoupili s nově načerpanými silami. Oběma pedagožkám přeji nové nápady na choreografie.

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ