ROZHODNUTÍ

o přerušení provozu ZUŠ Josefa Lady

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu Základní umělecké školy Josefa Lady, Velké Popovice, příspěvkové organizace, bude přerušen v době

od 11.3.2020 do odvolání.

Výuka bude obnovena po zrušení mimořádného opatření MZ.

 

 

…………………………………………………………

Mgr. Zdeňka Valentová

ředitelka Základní umělecké školy Josefa Lady, Velké Popovice, příspěvkové organizace