Tuto tradiční soutěž,jíž se zúčastňujeme průběžně přes 20 let,nemůžeme vy nechat.

9.června byly Sborem dobrovolných hasičů předány na Hasičské záchranné stanici v

Říčanech předány ceny za okresní kolo :

V předškolní kategorii obsadila 1.místo Gréta Papcúnová,3.místo Eva Randáková, v mladší školní kategorii 1.místo Markéta Kohoutková, 2.místo Emma Reimannová a 3.místo Šimon Ryšavý.

V samostatné  kategorii ZUŠ zvítězila Lucie Michlerová, 2.místo obsadila Nikola Vejnosková,3.místo Kateřina Kohlová.

Zvláštní kategorií v okresním kole jsou kolektivní práce,i zde si vedly úspěšně Amálie Chramostová a Andrea Fusková s získaly 1.cenu.

Se svou prací postoupila do krajského kola Nikola Vejnosková,zde obhájila své 2.místo.

Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy, vyučujícím za přípravu na soutěže a přejeme krásné prázdniny!

Mgr. Zdeňka Valentová,ředitelka ZUŠ