Slavnostní otevření naučné stezky na trase krajinou barona Ringhoffera mezi zámky Lojovice a Štiřín.

Představí se celkem 5 zastavení v krajině upozorňující na vybrané segmenty z přírody a historie. Stezku otevřel ČSOP Velké Popovice v čele s paní Ing. Šrailovou a paní starostkou Václavou Zimovou. Otevření stezky je součástí projektu s názvem „Komunitní tvorba naučné stezky „Od zámku k zámku“ přírodním parkem Velkopopovicko“, který byl podpořen v rámci grantové výzvy T- Mobile Mluvme spolu pro rok 2018. Do projektu se zapojily také děti z VO a přispěly svými dílky. Ta doplňují cedule, které jsou na 5ti zastaveních na naučné stezce. Na grafické úpravě cedulí se podílela Tereza Doležalová (učitelka ZUŠ vyučující fotografii a PC grafiku).