OPATŘENÍ

ředitele č.1/2020 k aktuální epidemiologické situaci

Z důvodu aktuální epidemiologické situace (šíření Koronaviru) a v souvislosti s povinností ZUŠ zajistit předcházení a šíření infekčních onemocnění vydává tímto ředitelka ZUŠ toto opatření, které je platné a účinné od dnešního dne.

Děti, zákonní zástupci, pověřené osoby zákonnými zástupci (např.: prarodiče, sourozenci, příbuzní, rodinní přátelé…), zaměstnanci ZUŠ mají zákaz vstupu do prostor ZUŠ:

 

 

  • V případě, že se vrátili z rizikových oblastí či byli ve styku s osobou nakaženou či čekající na výsledky vyšetření, u které se dosud nevyloučilo podezření nákazy (je nutné postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice)

– viz příloha č. 2 – Algoritmy 1-3 činností při podezření na infekci COVID-19 MZČR : 

viz příloha č. 3 – Doporučení pro cestovatele Státního zdravotního ústavu.

 

  • a) děti vykazující známky nachlazení, a to v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v souladu se Školním řádem není možné přijmout ke vzdělávání v ZUŠ,
  1. b) zákonní zástupci, pověřené osoby zákonnými zástupci (např.: prarodiče, sourozenci, příbuzní, rodinní přátelé…), zaměstnanci ZUŠ vykazující známky nachlazení

viz příloha č. 4 – Informace KHS – Doporučení MZČR,

viz příloha č. 5 – plakát „Jak snížit riziko nakažení koronavirem“ MZ ČR

 

Dále v případě, že u Vás či Vašich dětí byla prokázána nákaza koronavirem, jste dle Školního řádu povinni toto bezodkladně oznámit (písemně) ZUŠ.

 

Toto opatření je závazné pro všechny výše uvedené osoby.

V případě porušení tohoto opatření bude nucena ředitelka ZUŠ tyto skutečnosti neodkladně oznámit Krajské hygienické stanici.

 

Ve Velkých Popovicích dne 7.3.2020

 

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka ZUŠ

Přílohy: dle textu