45. ročník Mezinárodní soutěže – Lidice 2017

Tato nejstarší dětská mezinárodní soutěž měla letos podtitul „Cestování“.

Zúčastnilo se jí 83 zemí světa s 25 690 pracemi všech technik.

Česká republika přispěla 1 289 pracemi,z nichž bylo oceněno 620 exponátů.

Do zahraničí putovalo 669 cen.

Rok od roku je proto těžší obstát v takové mezinárodní konkurenci.Pravdou však také je,že porota je v této soutěži rok od roku méně objektivní v tom smyslu,že některým školám je udělováno velké množství cen za téměř totožné práce,mnohdy je otázkou,zda obraz opravdu tvořil žák či jeho učitel.

Protože výstavu s našimi žáky navštěvujeme každoročně,máme,bohužel toto srovnání.

I přes tuto skutečnost,s níž se všichni v životě setkáváme v nejrůznějších podobách,je možné vidět v Lidické galerii mnoho kvalitních a inspirativních dětských děl.

A o to je naše radost větší,že naši žáci i letos obstáli.

V mladší kategorii získaly cenu za kresbu a malbu Karolína Elznicová a Josefína Pořízková,(vyučující Hana Večeřová),v kategorii starších žáků za barevnou grafiku Viktorie Černá (vyučující Zdeňka Valentová).

V oblasti fotografie obhájila své místo z loňských ročníků Lucie Mádlíková (vyučující Tereza Doležalová).

Výstava je otevřena v lidické galerii do 31.října 2017. S žáky ZUŠ ji navštívíme hned v záři po letních prázdninách.

Z.Valentová, ředitelka ZUŠ

1085     1082     1083