Již několik roků probíhají letní koncerty žáků ZUŠ Velké Popovice pravidelně poslední květnovou a první červnovou středu. Letos to vyšlo na 25. 5. a 1. 6. Na těchto koncertech vystupují vybraní žáci hudebního oboru, kteří dosahují výborných výsledků již od prvních let studia. Nejinak tomu bylo i letos. Posluchači mohli slyšet jak instrumentální, tak i vokální vystoupení žáků v doprovodu svých vyučujících nebo korepetitorů. Děti přistoupily svědomitě k přípravě na veřejné vystoupení a jejich výkony byly výborné. Za to byly odměněny velkým potleskem.

Pomyslným zakončením série koncertů byl absolventský koncert žáků 7. ročníku prvního stupně.

Na něm vystoupili Daniel Janda ze třídy Mgr. Jiřího Kovára, na klavír a Natálie Podskalníková ze třídy Mgr. Pavla Špundy na altovou zobcovou flétnu. Pouze dva absolventi by měli koncert příliš krátký, proto jako hosté vystoupili ještě žáci z vyšších ročníků jednak od výše uvedených pedagogů a také od MgA. Jany Černohouzové a Bc. Miloslava Bartoše. Koncert měl skvělou atmosféru a všichni vystupující svými výkony ukázali, že kvalita výuky v naší škole má stoupající tendenci.

Těší nás, že zájem o koncerty vzrůstá. Lze to odvodit jednak od počtu návštěvníků a také ze skutečnosti, že posluchači (teď mám na mysli spíše rodiče vystupujících dětí), zůstanou v prostoru knihovny až do konce a neodcházejí hned po vystoupení svého dítěte, což se v minulosti často stávalo.

Říkávalo se v dřívějších letech, co Čech, to muzikant a také že Čechy jsou konzervatoří Evropy.

Po několika letech poklesu zájmu o umělecké vzdělávání se zájem začíná výrazně zvyšovat a můžeme doufat, že tato dvě úsloví začnou opět platit.

Chceme dětem popřát krásné prázdniny a vyučujícím, aby během dovolené načerpali síly pro další školní rok. Rodičům chceme poděkovat, že své ratolesti podporují ve vzdělávání v uměleckých oborech.

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky ZUŠ