“Ladovy Letní Kurzy”

….téma pohádka….

 

Kurzy probíhají od pondělí do pátku v termínu 8.7.-12.7.2024 v prostorách Základní umělecké školy Josefa Lady ve Velkých Popovicích, v Masarykově ulici č.29. Ladovy letní kurzy nejsou myšleny jako klasická výuka na ZUŠ, ale mají rozvíjet uměleckou duši každého jedince. Každý účastník kurzů se zapíše na minimálně 3 umělecké kurzovní programy (př. žák na nástroj bude chodit ještě do výtvarného a tanečního kurzu……pokud bude chtít může je jinak nakombinovat nebo si vyměnit taneční kurz například za divadlo).
V pondělí slavnostně kurzy zahájíme v 8:00 h. , bude probíhat představení kurzů (úvodní slovo, harmonogram do konce týdne…). Po-Čt od 9:00-12:00h bude dopolední výuka formou individuálních a kolektivních hodin v 1,5h blocích. Následuje oběd 12:00-13:00h a od 13:00-16:30h, odpolední praxe (divadelní soubory, taneční soubory, orchestr, kapela, sbor…), od 18:00-20:00 večerní program (koncerty, výstavy, semináře). V Pátek 14.7. bude dopolední program stejný jako v předchozích dnech a po obědě se od 13:00h zahájí “Den umění” – přehlídka celého týdne – výstavy výtvarných prací, divadelní představení, taneční představení, a od 16:00-18:00 závěrečný koncert a zakončení kurzů.

V loňském roce byly kurzy z velké části dotované z projektu Šablony OP JAK, proto jsme si mohli dovolit inkasovat pouze částku určenou na stravné.
Tento rok si už vše financujeme sami proto je příspěvek na kurzy stanoven ve výši 4.500,-Kč.

Co s sebou:

Pohodlné oblečení, hudební nástroj, dobrou náladu, vše ostatní bude k dispozici ve škole…..……………