“Ladovy Letní Kurzy”

na lidovou notu……

 

Kurzy probíhají od pondělí do pátku v termínu 10.7.-14.7.2023 v prostorách Základní umělecké školy Josefa Lady ve Velkých Popovicích, v Masarykově ulici č.29. Ladovy letní kurzy nejsou myšleny jako klasická výuka na ZUŠ, ale mají rozvíjet uměleckou duši každého jedince. Každý účastník kurzů se zapíše na minimálně 3 umělecké kurzovní programy (př. žák na nástroj bude chodit ještě do výtvarného a tanečního kurzu……pokud bude chtít může je jinak nakombinovat nebo si vyměnit taneční kurz například za divadlo).
V pondělí slavnostně kurzy zahájíme v 8:00 h. , bude probíhat představení kurzů (úvodní slovo, harmonogram do konce týdne…). Po-Čt od 9:00-12:00h bude dopolední výuka formou individuálních a kolektivních hodin v 1,5h blocích. Následuje oběd 12:00-13:00h a od 13:00-16:30h, odpolední praxe (divadelní soubory, taneční soubory, orchestr, kapela, sbor…), od 18:00-20:00 večerní program (koncerty, výstavy, semináře). V Pátek 14.7. bude dopolední program stejný jako v předchozích dnech a po obědě se od 13:00h zahájí “Den umění” – přehlídka celého týdne – výstavy výtvarných prací, divadelní představení, taneční představení, a od 16:00-18:00 závěrečný koncert a zakončení kurzů.

Cena kurzů 1.500,- Kč  zahrnuje celodenní stravu – svačinu, oběd, svačinu a pitný režim.

Co s sebou:

Pohodlné oblečení, hudební nástroj, dobrou náladu, vše ostatní bude k dispozici ve škole…..……………

 

Pokud chcete své dítě na Letní kurzy 2023 přihlásit, vyplňte a odešlete následující formulář:

Vyplněný formulář se vám následně vrátí na e-mailovou adresu, kterou do formuláře zadáte. Vzhledem k tomu, že jsme povinni tuto přihlášku evidovat a archivovat v listinné podobě (včetně vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu se smluvními podmínkami), žádáme Vás o vytištění této přihlášky (tohoto e-mailu) její podepsání doručení do ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice.

    Základní údaje:


    Doplňující údaje: