Informace k distanční výuce

Na základě podnětů některých rodičů ještě chceme přidat několik důležitých informací a prosbu.

  1. Informace a pokyny k distanční výuce jsou na webu školy www.zus-popo.net.
  2. Pokud rodiče nechtějí akceptovat distanční výuku a platit školné, je potřeba dítě odhlásit, nejlépe na začátku pololetí, a ne zpětně na konci školního roku.
  3. Pokud vám v zadání pro distanční výuku není něco jasné nebo chcete, aby zadaný úkol vašemu dítěti vysvětlil konkrétněji pedagog, neváhejte jej kontaktovat a o požádat o online konzultaci. Žádost též pošlete na e-mail vedení školy skola@zus-popo.net.
  4. Pokud bude umožněna výuka prezenční formou, bude možno distanční výuku kompenzovat např. víkendovými kurzy, které proběhnou v termínech daných pedagogem.
  5. Pokud budete chtít něco probrat s vedením školy, pro tyto schůzky máme vyčleněn čtvrtek od 10:00 do 17:00, je možno po domluvě i jindy, v každém případě je dobré se na schůzce vždy předem domluvit. Kontakty jsou na webu školy.
  6. Na závěr prosba – platební údaje na školné jsou odesílány z programu Klasifikace „robotem“. Někdy jsou tyto zprávy vyhodnoceny jako „spam“, proto prosíme, pokud vám nepřijdou platební údaje (za 1. pololetí v září – říjnu a 2. pololetí v únoru) zkontrolujte před vymazáním složku „spam“, případně „hromadné“ apod., jestli e-mail s platebními údaji neskončil zde.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

Celé znění školského zákona a výše jmenovaných vyhlášek jsou k dispozici na www.zakonyprolidi.cz