Galerie prací výtvarného oboru
ve školním roce 2021/2022