Výuka výtvarného oboru p.řed.Zdeňky Valentové se v příštím školním roce 2015/2016 bude konat v úterý a středu od 13.30 do 17.00 hod.