do hudebního oboru (na šk. rok 2016/2017). Ke studiu přijímáme uchazeče v minimálním věku 5 let

Vypsané termíny:

23. 5. 2016 14:00 – 17:00

uchazeči o sborový zpěv, hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, lesní roh+trubku (do 15:30), klavír, akordeon, keyboard, kytaru, housle, violoncello

24. 5. 2016 14:00 – 17:00

uchazeči o sólový a sborový zpěv, hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh+trubku (do 15:30), klavír, violoncello, bicí

25. 5. 2016 14:00 – 16:00

uchazeči o sólový a sborový zpěv, o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, lesní roh+trubku, klavír, kytaru, housle, bicí

26. 5. 2016 14:00 – 17:00

uchazeči o sólový a sborový zpěv, o hru na: zobc. flétnu, příčnou flétnu, lesní roh+trubku (do 15:30), klavír, violoncello

Ke studiu přijímáme uchazeče, kteří budou k 1. 9. 2016 splňovat minimální věk 5 let a kteří prokážou předpoklady k hud. vzdělávání při talentové zkoušce (zatleská rytmus, zazpívá předehrané tóny, zazpívá lidovou píseň, případně zahraje na nástroj, pokud už má nějakou zkušenost).

Výuka ve šk. roce 2016/2017 bude probíhat v ZUŠ Velké Popovice (všechny 303nástroje), v ZŠ Kunice (hra na zobcovou flétnu, sborový zpěv) a v ZŠ Kamenice

(hra na klavír).

Informace na tel: 777 602 352 (zástupce ředitelky Pavel Špunda)330

 

informace přijímací zkoušky do hudebního oboru 2016