Úvodní stránka2020-12-01T21:36:24+02:00

Důležité sdělení rodičům a žákům ZUŠ dle informace o provozu škol a školských zařízení od 25.11.  a  30.11.2020
V souladu s rozvolňováním opatření pro  provoz ZUŠ platí :

 1/od středy 25.11.2020:

Hudební obor – individuální výuka vyučována prezenčně bez omezení,včetně výuky zpěvu a dechových nástrojů.
Kolektivní obory –výtvarný,taneční,literárně dramatický a hudební nauka pokračuje v distanční výuce.

 2/od pondělí 30.11.2020 :

Hudební obor – pokračuje v individuální výuce bez omezení.
Kolektivní obory –výtvarný,taneční,literárně dramatický a hudební nauka pokračuje v distanční výuce,ale jsou umožněny individuální konzultace za přítomnosti jednoho žáka a vyučujícího.Se žákem může být přítomen rodič či zákonný zástupce.

Konzultační hodiny mohou probíhat dle časového harmonogramu po  dohodě s učitelem a v souladu s rozvrhem hodin příslušného oboru či předmětu.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka
Mgr.Pavel Špunda,zástupce ředitelky

Seznamte se s informacemi k provozu škol a školských zařízení:
(otevřít zde)
Seznamte se s opatřeními PES pro oblast školství – detail týkající se ZUŠ najdete v oddílu OSTATNÍ téměř na konci dokumentu (vyznačeno žlutě):  (otevřít zde)

Vyhlášení výtvarné soutěže „Cesty v čase“

číst více

Pokračování soutěže Karanténa Superstar

číst více

Hudba z filmu Piráti z Karibiku

ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice školní kapela

Svatí pochodují, When The Saints Go Marching In

ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice školní kapela

Vážení rodiče ,

dle Usnesení vlády č.1112 ze dne 30.10.2020 pokračuje v základních uměleckých školách distanční výuka s platností od 2.do 20.11.2020.

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka
Mgr.Pavel Špunda,zástupce ředitelky

Ve Velkých Popovicích 30.10.2020 

Důležité sdělení rodičům a žákům ZUŠ

Z rozhodnutí vlády ČR ze dne 8.10.2020 platí pro provoz ZUŠ celorepublikově toto opatření:

OD 12. 10. DO 25. 10. 2020 je vymezen provoz základních uměleckých škol  takto :

Hudební oborindividuální výuka vyučována prezenčně bez omezení, včetně výuky zpěvu a dechových nástrojů

Kolektivní obory – výtvarný, taneční, literárně dramatický a hudební nauka pokračuje v distanční výuce.

Od 26.10. do 1.11.2020 jsou celotýdenní podzimní prázdniny

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka
Mgr.Pavel Špunda,zástupce ředitelky

 

Důležité sdělení rodičům a žákům ZUŠ

Z rozhodnutí MZ a MŠMT ČR vydaly příslušné Krajské hygienické stanice dne 1.10.2020 toto opatření:

OD 5. 10. DO 18. 10. 2020 je „omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce“.

Školy tedy povinně přechází na distanční vzdělávání.

Vyučující příslušných oborů a předmětů se spojí s rodiči a žáky a domluví si individuálně distanční výuku pro následující dva týdny.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr.Zdeňka Valentová,ředitelka
Mgr.Pavel Špunda,zástupce ředitelky

Výtah z informace vlády ČR o „Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. října“

U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák); školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Státní jazykové zkoušky se nemohou dále konat.

Viz:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_od_12_rijna

30 let ZUŠ Josefa Lady, ohlédnutí – mezníky, čísla

Ve školním roce 2020/2021, konkrétně 1. září, oslaví velkopopovická ZUŠ již 30 let od svého založení.

Zkusme se proto poohlédnout, co se za ta uplynulá tři desetiletí událo a podařilo.

číst více

Výtvarná soutěž na téma „Pod povrchem“

v technikách: malba, kresba, grafika, keramika a fotografie stále ještě pokračuje,
uzávěrku soutěžních prací jsme posunuli na 27.11.2020.

Další informace zde

Účinkování žáků a žákyň hudebního a tanečního oboru ZUŠ Josefa Lady v představení „Malý princ“,Rockopera Praha 20.9.2020

číst více

Informace k absolventským koncertům

číst více

Výsledky výtvarných soutěží v závěru školního roku

číst více

Letní úspěchy žáků hudebního oboru ZUŠ

číst více

Prázdniny u babičky

číst více

Oslava 30.výročí ZUŠ Josefa Lady
4.9.2020

číst více

Hudební nauka

Den, hodina ani třída se oproti loňskému roku nemění – tzn. následující:

1. ročník – 14:00 – 14:45
2. ročník – 15:00 – 15:45
3. ročník – 15:45 – 16:30
4. ročník – 16:30 – 17:15
5. ročník – 17:15 – 18:00

Konzultace k IVP 18:00 – 18:30.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte telefonicky na čísle 776 896 130.
Ondřej Černý

Základní umělecká škola Josefa Lady Velké Popovice
otvírá od 1.9.2020 na pobočce v ZŠ Kunice obor Scénický tanec

bližší informace :
 Tereza Daňková Dis. 603 891 230

nabízí výuku sborového zpěvu v ZŠ Kunice
 středa 12.30  – 13.30
kontakt : p.uč. Lyudmyla Ostash : 777 803 844

Krásný závěrečný koncert ZUŠ

Ve středu 24.6. se konal krásný závěrečný koncert naší ZUŠ Josefa Lady ve Velkých Popovicích. Krásný úžasným přednesem všech vystupujících žáků, uměleckým zážitkem a atmosférou, kterou umí vykouzlit pouze děti svojí přirozenou bezprostředností…   (Dita Becková – máma)

(čtěte celý text –>)

„Krkonoše očima dětí“

41. ročník této tradiční soutěže „odstartoval“i v době karantény.

Letošní témata zněla:“Příroda pohledem zvířátek“,“Mláďata, aneb kdo si hraje, nezlobí“ a „Volná tvorba“.

Termín zasedání poroty se posunul, byli jsme zvědaví a napjatí. A opět úspěšní!

V 1. kategorii za ztvárnění „Přírody pohledem zvířátek“ získal Antonín Štěpán Němeček Čestné uznání za akvarel „Zmije na lovu“

Ve 3. kategorii ve „Volné tvorbě“ zvítězila Josefína Pořízková s malbou „Ledňáček“

„Voda v zahradě“

I tato tradiční  výtvarná soutěž proběhla navzdory Covidu-19 .

Zájem a účast škol z celé České republiky každým rokem stoupá.

Soutěž je proto rozdělena do dvou hlavních kategorií – pro žáky základních a středních škol a žáky základních uměleckých škol. Zde ve 4.kategorii obsadila Eliška Kubalová krásné 3.místo.

Oceněným žákům gratulujeme a všem přejeme slunečné prázdniny.

Hudba z filmu Terminátor

ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice Hudební soubor

Johann Pachelbel  Canon in D

smyčcový soubor ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

Základní umělecká škola Josefa Lady Velké Popovice přeje všem slunečné léto!!!

Brigáda na úpravě okolí nové budovy ZUŠ Josefa Lady 19.6.2020

NAŠE OBORY

Vyberte si z naší široké nabídky oborů, které naše škola nabízí.

Taneční obor
Dramatický obor
Výtvarný obor
Hudební obor
Přejít nahoru